AI Bot Disclaimer

De Cybercrimeinfo AI Chatbot die op deze website wordt aangeboden, is ontwikkeld met behulp van de OpenAI ChatGPT technologie. De Chatbot biedt continue directe ondersteuning en informatie met betrekking tot cybercriminaliteit. Deze informatie, aanbevelingen, antwoorden en analyses worden alleen ter informatie geleverd en zijn bedoeld om de dialoog te bevorderen, niet om professioneel advies of instructies te vervangen.

Cybercrimeinfo heeft meer dan vijf jaar ervaring en een bibliotheek van meer dan 4000 artikelen over verschillende aspecten van cybercriminaliteit. De Chatbot streeft ernaar actuele en grondige kennis te bieden over een breed scala aan cybercriminaliteitsgerelateerde onderwerpen. Echter, hoewel de ontwikkelaars van de Chatbot hebben gestreefd naar nauwkeurigheid, is de mogelijkheid van fouten, verouderde informatie of onnauwkeurigheden inherent aan een systeem dat zich baseert op een breed scala aan informatiebronnen.

Noch wij, Cybercrimeinfo, noch de makers van de OpenAI ChatGPT technologie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of verkeerde interpretaties in de Informatie, noch voor eventuele acties die worden ondernomen op basis van de Informatie. Wij raden u ten sterkste aan professioneel advies in te winnen voordat u beslissingen neemt op basis van de door de Chatbot verstrekte Informatie.

Door gebruik te maken van de Chatbot op deze website, gaat u ermee akkoord dat u de Informatie op eigen risico gebruikt en dat u Cybercrimeinfo en OpenAI ontslaat van alle aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit uw gebruik of interpretatie van de Informatie.

Powered by Cybercrimeinfo (ccinfo.nl)  sponsored by Digiweerbaar.nl BV