"Ouders aansprakelijk voor schade door cybercrime"

Gepubliceerd op 16 februari 2023 om 15:00

Click here or click 'CHOOSE YOUR LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Cybercrime is een toenemend probleem dat zich uitstrekt tot alle lagen van de samenleving, waarbij jongeren steeds vaker betrokken zijn. Minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid heeft in reactie op Kamervragen van de VVD verklaard dat ouders wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die hun kinderen veroorzaken via cybercriminaliteit.

Deze verklaring van de minister benadrukt het belang van ouderlijke verantwoordelijkheid in het digitale tijdperk. Ouders moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico's van internetgebruik en hun kinderen helpen om veilige online gewoonten aan te nemen. Het is essentieel dat ouders en opvoeders zich inzetten om jongeren te leren hoe ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met technologie en digitale communicatie.

Jongeren verantwoordelijk voor bijna de helft van cybercrime-gevallen

Volgens gegevens van het Openbaar Ministerie was in bijna de helft van de gevallen waarbij cybercrime betrokken was in 2021 iemand van 21 jaar of jonger. Dit onderstreept het belang van educatie en preventie bij jongeren. Het is van cruciaal belang dat jongeren zich bewust worden van de potentiële gevolgen van cybercrime en de mogelijke impact die hun daden kunnen hebben op anderen en de maatschappij als geheel.

"Voor zover bekend blijkt niet uit het huidige inzicht dat jongeren steeds vaker betrokken zijn bij online fraude en cybercrime in 2022", stelt de minister. Uit de politieregistraties blijkt dat in de periode 2018 tot en met 22 november 2022 in totaal 464 minderjarige verdachten van cybercrime zijn geregistreerd. VVD-Kamerleden Rajkowski en Verkuijlen wilden weten of ouders aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade die slachtoffers van cybercrime door toedoen van de strafbare handelingen van hun kinderen lopen.

Ouders aansprakelijk voor schade door kinderen tot 15 jaar

"Ouders van kinderen tot en met 15 jaar zijn aansprakelijk, als er schade is als gevolg van een strafbaar feit dat hun kind heeft gepleegd", stelt Yesilgoz. "Ouders van kinderen vanaf 16 jaar zijn niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hun kind. Ouders die aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door hun kind, kunnen in de regel een beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering indien aanwezig." Volgens de minister zijn er geen knelpunten bekend bij het vaststellen van de aansprakelijkheid van ouders, zoals de VVD-Kamerleden hadden gevraagd.

Ouders betrokken bij aanpak cybercrime

Verder laat Yesilgoz weten dat ouders worden meegenomen bij de aanpak om cybercrime bij jongeren terug te dringen. "In verschillende interventies wordt aandacht besteed aan de rol die ouders kunnen spelen in het voorkomen van criminaliteit van hun kinderen", aldus de minister. "Zo is er binnen Mijn Cyberrijbewijs een begeleidende ouderbrief en praatplaat ontwikkeld. Deze ouderbrief en praatplaat helpen ouders een gesprek met hun kinderen over hun online gedrag te voeren."

Mijn Cyberrijbewijs is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een gratis lesprogramma voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Via verschillende lessen moet het kinderen bewustmaken van de risico's van het internet.

Digitaal weerbaar met Mijn Cyberrijbewijs

Mijn Cyberrijbewijs is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontwikkeld door FutureNL. Dit lesprogramma draagt bij aan de digitale weerbaarheid van leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Aan de hand van illustrerende thema’s zoals online hate speech, online fraude, doxing, hacking en sexting leren en ervaren kinderen meer over online slachtoffer- en daderschap.

Via een film maakt de klas kennis met middelbare scholieren die voor straf online moeten nablijven voor een digitaal misdrijf dat heeft plaatsgevonden. Hoe zit het precies? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? De klas gaat op zoek naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ en vertalen hun ervaringen naar eigen regels en groepsafspraken. De lessenreeks wordt afgesloten met de uitreiking van een Mijn Cyberrijbewijs certificaat.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal van Mijn Cyberrijbewijs is gebaseerd op het socratisch gesprek (pdf). Dit is een gespreksvorm waarbij je je verplaatst in de ander en je oordeel leert uit te stellen. De lessen worden ondersteund met filmpjes vanuit het perspectief van de dader, het slachtoffer en de omstander. Door middel van praktijkvoorbeelden leren leerlingen hoe ze zich veilig in het digitale domein kunnen gedragen. Ook wordt er handelingsperspectief geboden voor het geval het toch mis gaat.

Meer informatie

De lessen zijn kosteloos te bereiken via www.mijncyberrijbewijs.nl. Ook zijn de lessen beschikbaar via de platformen LessonUp en Gynzy. Bekijk hier de trailer voor een voorproefje van het lesmateriaal.

Antwoorden Kamervragen Over Het Bericht Jongeren Vaker Betrokken Bij Fraude En Cybercrime Politie Maakt Zich Zorgen
PDF – 249,9 KB 94 downloads
FULLTEXT 01
PDF – 2,2 MB 146 downloads