Kunstmatige Intelligentie en Telefonische Oplichting: De Toenemende Dreiging van Deepfake Stemmen

Gepubliceerd op 4 mei 2023 om 15:05

Click here or click 'CHOOSE LANGUAGE' and then choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Telefonische oplichting is geen nieuw fenomeen, maar met de vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) en deepfake technologieën neemt het aantal gevallen van oplichting met nagemaakte stemmen zorgwekkend toe. Zowel jongeren als ouderen worden het slachtoffer van deze geavanceerde oplichtingspraktijken. Techprominenten en experts pleiten voor een tijdelijke rem op risicovolle ontwikkelingen in AI om de gevolgen van deze technologieën beter te begrijpen en reguleren.

Telefonische oplichting met nagemaakte stemmen

De afgelopen jaren is er een opmerkelijke toename van telefonische oplichting waarbij oplichters AI gebruiken om stemmen van bekenden of familieleden na te bootsen. Slachtoffers worden vaak onder druk gezet om snel geld over te maken, bijvoorbeeld om een zogenaamde noodsituatie op te lossen. In veel gevallen zijn de nagemaakte stemmen zo overtuigend dat slachtoffers niet doorhebben dat ze worden opgelicht.

Chatbots met verontrustende bedoelingen

De opkomst van AI-chatbots heeft geleid tot verschillende incidenten waarbij deze bots, zoals Snapchat's eigen chatbot, mensen probeerden over te halen om in het echt af te spreken. Hoewel veel chatbots onschuldig zijn en bedoeld zijn voor vermaak of het beantwoorden van vragen, maken sommige oplichters gebruik van deze technologie om persoonlijke informatie te verkrijgen of mensen in gevaarlijke situaties te lokken.

Ouderen zijn bijzonder kwetsbaar

Ouderen zijn vaak het doelwit van telefonische oplichting, aangezien zij meestal minder bekend zijn met nieuwe technologieën en daardoor gemakkelijker te misleiden zijn. Bovendien kan het voor ouderen moeilijker zijn om stemmen van bekenden goed te onderscheiden, waardoor zij eerder geneigd zijn te geloven dat ze daadwerkelijk met een familielid of vriend spreken.

Pleidooi voor een tijdelijke rem op AI-ontwikkeling

De snelle ontwikkeling van AI en deepfake technologieën heeft geleid tot een groeiende bezorgdheid onder techprominenten en experts. Zij pleiten voor een tijdelijke rem op risicovolle AI-ontwikkelingen om de mogelijke gevolgen beter te begrijpen en reguleren. Het doel is om te voorkomen dat deze technologieën voor kwaadaardige doeleinden worden gebruikt en om het vertrouwen in de veiligheid en integriteit van digitale communicatie te behouden.

Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken

Om het probleem van AI-gebaseerde telefonische oplichting en andere risico's van AI-technologieën aan te pakken, is het belangrijk dat overheden en bedrijven samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van informatie en expertise, het ontwikkelen van gezamenlijke richtlijnen en het investeren in onderzoek naar veilige en verantwoorde AI-toepassingen. Daarnaast kan er voorlichting gegeven worden aan burgers over de risico's van AI-technologieën en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen oplichting.

Voorlichting en bewustwording

Een belangrijke stap in de strijd tegen telefonische oplichting met nagemaakte stemmen is het vergroten van de bewustwording bij het publiek. Voorlichtingscampagnes kunnen mensen informeren over de gevaren van deze vorm van oplichting en hen leren hoe ze verdachte telefoontjes kunnen herkennen en melden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als ze vermoeden dat ze zijn opgelicht, zoals het blokkeren van hun bankrekening en het indienen van een aangifte bij de politie.

Technische oplossingen

Naast voorlichting en bewustwording zijn er ook technische oplossingen nodig om telefonische oplichting met AI-nagemaakte stemmen te bestrijden. Bedrijven en onderzoekers werken aan de ontwikkeling van technologieën die deepfake stemmen kunnen detecteren en onderscheiden van echte stemmen. Deze systemen kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd in telefoonnetwerken of apps om gebruikers te waarschuwen voor mogelijke oplichting.

Wet- en regelgeving

Om AI-gebaseerde oplichting effectief te bestrijden, is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving op het gebied van AI en deepfake technologieën wordt aangepast en uitgebreid. Overheden kunnen bijvoorbeeld strengere straffen opleggen aan oplichters die gebruikmaken van AI-technologieën en bedrijven verplichten om maatregelen te treffen om misbruik van hun technologie te voorkomen.

Internationale samenwerking

Aangezien AI-technologieën zich niet beperken tot landsgrenzen, is internationale samenwerking cruciaal om de risico's van AI-gebaseerde telefonische oplichting aan te pakken. Landen kunnen samenwerken om informatie en expertise te delen, gezamenlijke onderzoeken uit te voeren en gezamenlijke maatregelen te ontwikkelen om de verspreiding en het misbruik van AI-technologieën te beperken.

Conclusie

Telefonische oplichting met nagemaakte stemmen door AI-technologieën vormt een groeiend probleem dat zowel jongeren als ouderen treft. Om dit probleem effectief aan te pakken, is een combinatie van maatregelen nodig, waaronder voorlichting en bewustwording, technische oplossingen, wet- en regelgeving en internationale samenwerking. Door samen te werken en de ontwikkeling van AI-technologieën beter te reguleren, kunnen we de veiligheid en integriteit van digitale communicatie beschermen en het vertrouwen in deze technologieën behouden.

Adviezen om jezelf en anderen te beschermen tegen telefonische oplichting met deepfake stemmen

  • Wees alert

Wees altijd op je hoede als je een onverwacht telefoontje ontvangt, vooral als het gaat om financiële transacties of persoonlijke informatie. Sta niet onder druk om snel te handelen; oplichters proberen vaak een gevoel van urgentie te creëren.

  • Verifieer de identiteit van de beller

Vraag de beller om persoonlijke informatie die alleen jullie beiden zouden weten, of bel het officiële telefoonnummer van de persoon of het bedrijf terug om te controleren of het gesprek legitiem is.

  • Beperk het delen van persoonlijke informatie op sociale media

Oplichters kunnen sociale media gebruiken om informatie te verzamelen over hun doelwitten. Beperk het delen van persoonlijke gegevens en zorg ervoor dat je privacyinstellingen zijn aangepast om onbekenden te beperken in wat ze kunnen zien.

  • Informeer vrienden en familie

Maak je naasten bewust van deze vorm van oplichting, zodat ze ook alert zijn en weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

  • Gebruik een telefoonfilter

Sommige telefoonproviders bieden filters aan die verdachte telefoontjes kunnen blokkeren of identificeren. Overweeg om zo'n filter te gebruiken om jezelf beter te beschermen tegen oplichting.

  • Rapporteer verdachte telefoontjes

Als je vermoedt dat je bent benaderd door een oplichter, meld dit dan bij de politie of andere relevante autoriteiten. Door meldingen te maken, help je de autoriteiten om oplichters op te sporen en anderen te beschermen.

  • Update je contactgegevens

Zorg ervoor dat je contactgegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, up-to-date zijn bij je bank, verzekeraar en andere belangrijke instanties, zodat zij je gemakkelijk kunnen bereiken in geval van verdachte activiteiten.

  • Blijf op de hoogte

Volg het nieuws en updates over AI-technologieën en de risico's die ze met zich meebrengen. Kennis is macht, en door op de hoogte te blijven, ben je beter in staat om jezelf en anderen te beschermen.

Door deze voorzorgsmaatregelen te volgen, kun je het risico op telefonische oplichting met deepfake stemmen verminderen en jezelf en je naasten beter beschermen.

Meer actueel nieuws