Digitale dreigingen ontleed: Inzichten uit de Risico- en Crisisbarometer 2023

Gepubliceerd op 30 november 2023 om 15:00

EN: Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Cybercriminaliteit in het Hedendaagse Nederland

De opkomst van cybercriminaliteit is een van de meest urgente zorgen in de huidige digitale samenleving. Volgens de "Risico- en crisisbarometer najaar 2023" wordt dit ook erkend door de Nederlandse bevolking. Uit het rapport blijkt dat een aanzienlijk deel van de inwoners, bijna een kwart, actief informatie heeft gezocht over cyberdreigingen. Dit suggereert een toenemend bewustzijn en bezorgdheid over de impact van cybercriminaliteit op individueel en nationaal niveau.

Deze bezorgdheid weerspiegelt een diepgaand begrip van de complexiteit en veelzijdigheid van cyberdreigingen, waaronder phishing, ransomware-aanvallen, en identiteitsdiefstal. De resultaten tonen aan dat burgers steeds meer het belang inzien van digitale veiligheid en de noodzaak om zichzelf te beschermen tegen online misdrijven.

Regionale Verschillen in Perceptie van Cybercriminaliteit

Interessant is dat de "Risico- en crisisbarometer" ook aantoont dat de perceptie van cyberdreigingen varieert per regio. Met name in de grotere steden is er een verhoogde bewustwording en bezorgdheid over deze dreigingen. Dit zou kunnen komen door de hogere dichtheid van technologiegebruik en de aanwezigheid van grotere bedrijven en instellingen die vaker het doelwit zijn van cyberaanvallen.

Deze regionale verschillen benadrukken de noodzaak van gerichte voorlichtings- en preventiestrategieën die rekening houden met lokale omstandigheden en kwetsbaarheden. Het wijst ook op het belang van samenwerking tussen lokale en nationale autoriteiten om cybercriminaliteit effectief aan te pakken.

Vertrouwen in Overheidsmaatregelen tegen Cybercriminaliteit

Het rapport geeft aan dat er ruimte voor verbetering is in het vertrouwen van burgers in de capaciteit van de overheid om cyberdreigingen aan te pakken. Het relatief lage vertrouwen in de effectiviteit van overheidsacties op het gebied van cyberveiligheid is zorgwekkend. Dit benadrukt de noodzaak voor de overheid om haar capaciteiten op het gebied van cybersecurity te versterken en transparant te communiceren over haar strategieën en successen in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Cybercrime als Prioritaire Nationale Zorg

Uit de barometer blijkt dat cybercriminaliteit een vooraanstaande plaats inneemt in de nationale veiligheidszorgen. Burgers zijn zich steeds meer bewust van de risico's van cyberaanvallen en het belang van sterke digitale beveiliging. Dit weerspiegelt de toenemende afhankelijkheid van technologie en de inherente kwetsbaarheden. Er is een duidelijke behoefte aan meer bewustwording, opleiding en middelen om burgers en organisaties te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Informatie Zoeken en Actiebereidheid tegen Cyberdreigingen

Hoewel veel Nederlanders actief informatie zoeken over cyberdreigingen, is er een gebrek aan daadwerkelijke actie. De barometer toont aan dat velen zich niet in staat voelen om effectieve maatregelen te nemen tegen cybercriminaliteit. Dit wijst op een behoefte aan meer onderwijs en ondersteuning op het gebied van digitale veiligheid. Het aanmoedigen van proactieve maatregelen, zoals het gebruik van sterke wachtwoorden, regelmatige updates van beveiligingssoftware, en het bewust zijn van phishing-pogingen, kan helpen om de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te verhogen.

De Noodzaak van een Sterke Focus op Cyberveiligheid

De bevindingen uit de "Risico- en crisisbarometer najaar 2023" illustreren duidelijk dat cybercriminaliteit een belangrijke en groeiende zorg is onder Nederlanders. Dit vereist een sterke en gecoördineerde aanpak van zowel de overheid als de burgers. Door het verhogen van bewustzijn, het verbeteren van digitale veiligheid en het stimuleren van actieve betrokkenheid, kunnen we de uitdagingen van cybercriminaliteit effectief aanpakken. Het is van cruciaal belang dat we samenwerken om deze bedreigingen het hoofd te bieden en een veiligere digitale toekomst voor iedereen te waarborgen.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan onze 'AI Gids CyberWijzer'.

RCB Najaar 2023
PDF – 1,3 MB 137 downloads

Meer info over cybercrime of alle begrippen en vormen van A tot Z.