Tweede Kamer akkoord met Cybersecuritywet

Gepubliceerd op 4 juni 2018 om 15:46

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen de nieuwe Cybersecuritywet aangenomen -en gelijk de naam van de wet veranderd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. De indieners van het wetsvoorstel vonden deze naam beter passen bij deze wet. Ook zorgt dit ervoor dat de huidige citeertitel in de toekomst gebruikt kan worden voor wetgeving die inhoudelijk meer overeenkomt met een dergelijke titel.

Deze wet implementeert de EU-Richtlijn 2016/1148  over netwerk en informatiebeveiliging (Nib-richtlijn) in Nederlandse regelgeving. Met deze wet komt er binnen de EU meer eenheid in het beleid over netwerk- en informatiebeveiliging. Hierdoor wordt de (internationale) samenwerking verbeterd, de digitale paraatheid vergroot en de gevolgen van cyberincidenten verkleind.

Met deze wet worden aanbieders van essentiele diensten (AED's) en digitale dienstverleners (DSP's) verplicht maatregelen te nemen om de kansen op en de gevolgen van incidenten te verkleinen. Ernstige incidenten moeten gemeld worden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Dit ministerie is aangewezen als het computer security incident responce team (CSIRT) van Nederland.

Bron: Crimetech