Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: Meeste Nederlanders niet voorbereid op cyberdreigingen

Gepubliceerd op 30 april 2019 om 17:16
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: Meeste Nederlanders niet voorbereid op cyberdreigingen

De meeste Nederlanders zijn naar eigen zeggen niet voorbereid op cyberdreigingen, terwijl dit wel als de meest waarschijnlijk gebeurtenis wordt gezien die in Nederland zal plaatsvinden.

Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de hand van onderzoek dat door onderzoeksbureau Motivaction onder 838 Nederlanders werd uitgevoerd.

Twee keer per jaar laat de NCTV een onderzoek uitvoeren naar de zorgen, angsten en het gevoel van veiligheid onder de bevolking en het optreden van de overheid bij rampen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de Risico-en Crisisbarometer. Van de 838 ondervraagde Nederlanders stelt 62 procent dat een cyberdreiging de meest waarschijnlijke gebeurtenis is die in Nederland zal plaatsvinden. Een kwart maakt zich hier ook zorgen over. Een cyberdreiging omvat verschillende zaken, zoals cyberaanvallen op organisaties, verstoring van vitale voorzieningen, of de diefstal van staatsgeheimen, persoonsgegevens en intellectueel eigendom.

Op de vraag in hoeverre men is voorbereid op cyberdreigingen zegt 70 procent niet voorbereid te zijn. Bij de vorige meetperiode in het najaar van 2018 ging het nog om 63 procent van de ondervraagden. Het gebruik van antivirussoftware is de meest genoemde maatregel die mensen nemen om zich tegen cyberdreigingen te beschermen, gevolgd door het voorzichtig zijn op internet.

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd welke maatregelen de overheid moet nemen om cyberdreigingen in Nederland te bestrijden of voorkomen. Twintig procent noemt "verbeteren beveiliging", terwijl elf procent wil dat er ict-specialisten worden opgeleid en ingezet. Op de vraag "In hoeverre denk je dat de Nederlandse overheid in staat is om cyberdreigingen te voorkomen?" antwoordt 50 procent niet of nauwelijks.

Als er wordt gekeken naar achtergrondkenmerken blijkt dat vrouwen vaker dan mannen vinden dat de overheid Nederlanders ongevraagd moet informeren over bepaalde onderwerpen, zoals cyberdreigingen. Jongeren (tot 24 jaar) maken zich vaker zorgen om de veiligheid op internet en zouden vaker willen weten hoe te handelen bij cyberdreigingen. Verder blijkt dat hoogopgeleiden relatief vaker cyberdreigingen in hun top drie van zorgen zetten dan laagopgeleiden.

B4277 NCTV Risico en Crisisbarometer voorjaar 2019_tcm31-387095
PDF – 2,6 MB 527 downloads

Bron: NCTV, security

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.