Politie ziet dat criminaliteit steeds digitaler en minder 'klassiek' wordt

Gepubliceerd op 15 mei 2019 om 17:42
Politie ziet dat criminaliteit steeds digitaler en minder 'klassiek' wordt

De politie krijgt steeds meer met digitale criminaliteit en steeds minder met 'klassieke' criminaliteit als woninginbraken en overvallen te maken. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag van de politie.

Uit de cijfers blijkt het aantal misdrijven in 2018 nauwelijks onder het niveau van 2017 te liggen en de laatste 3 maanden zelfs iets boven het niveau van het voorgaande jaar. Verder ziet de politie de ontwikkeling zich doorzetten van zichtbare criminaliteit, naar meer onzichtbare vormen van criminaliteit.
Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale kant (Cybercrime) en strekt zich vaak uit naar andere landen. In Nederland zelf raken onder- en bovenwereld verder vermengd. Dat vraagt veel van de politie. Maar ook de samenleving heeft een rol, vindt korpschef Erik Akerboom. ‘We vinden het normaal dat mensen op een dancefeest een pilletje nemen. Maar achter die partydrug zit een wereld van extreem geweld, corruptie en de verziekende werking van enorme hoeveelheden geld in handen van criminelen.’

Veranderende criminaliteit: wijk, web, wereld

Veiligheid in Nederland verandert. Wijk, web en wereld zijn nauw met elkaar verbonden. Belangrijke veiligheidsthema’s waar de politie op inzette in 2018 zijn ondermijning, cybercriminaliteit, fraude, kinderpornografie, high impact crime en afpakken van crimineel geld en goederen. Ondermijning heeft prioriteit bij de politie, maar hier kan bij uitstek het publiek een grotere rol spelen, vindt korpschef Akerboom: ‘We vinden het niet erg genoeg en dat moet veranderen.’
Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale component. Er is een duidelijke verschuiving te zien. Woninginbraken nemen af, computerinbraken toe. Net als de schade die bedrijven, overheid en burgers lijden. Steeds meer zaken hebben een link met cybercriminaliteit. Een derde ontwikkeling waar Akerboom in zijn voorwoord bij de jaarverantwoording op wijst, is dat criminaliteit steeds internationaler wordt: ‘Gebeurtenissen ergens anders in de wereld zijn van grote invloed hier. Spanningen elders vinden hun weg naar onze wijken. Dat geldt ook voor criminaliteit. Dat is grenzeloos.’

Nieuwe kwaliteiten

Deze verschuivingen in criminaliteit vragen om een politie die met die ontwikkelingen meegaat. De komende jaren gaat de politie op zoek naar 17.000 nieuwe collega’s die de politiemensen gaan vervangen die met pensioen gaan. Korpschef Akerboom: ‘De politie heeft de komende jaren veel nieuwe mensen nodig, met nieuwe kwaliteiten. Politiewerk in de wijken blijft ontzettend belangrijk, maar de agent op het web is minstens zo hard nodig.’

Vraag naar politie

Net als voorgaande jaren was de vraag naar politie groot. In 2018 werd bijna 2,9 miljoen keer naar 112 gebeld en ruim 4,5 miljoen keer naar 0900 8844. Volgens de politie zijn er indicaties dat het alarmnummer 112 steeds meer te maken krijgt met meldingen die georiënteerd zijn op assistentie en handhaving en minder op criminaliteit. De in 2018 geconstateerde afname van het aantal internet aangiften lijkt zich te bewegen naar het oude niveau. In het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal met 20 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018.

Financiën

De politie sluit het jaar 2018 af met een positief netto resultaat van 1 miljoen euro. In 2018 besloot de minister van Justitie en Veiligheid om vanuit het regeerakkoord extra geld toe te voegen aan de politiebegroting. Met het extra geld kan de politie investeren in de versterking van de opsporing, politie in de wijk, bestrijding van digitale criminaliteit en de internationale aspecten van veiligheidsvraagstukken.

‘Ondertussen vragen de veranderende veiligheidsvraagstukken veel van onze collega’s en krijgen we meer meldingen binnen dan ooit te voren’, benadrukt de korpschef. ‘Daarom wil ik zo snel mogelijk verder met het verbeteren van onze ICT, onze uitrusting en met onze innovatie. Met meer mensen kun je meer bijdragen aan de veiligheid in Nederland, zeker. Maar de grootste winst zit in het beter faciliteren van onze medewerkers.’

Dank aan collega’s

Dit jaar wordt de jaarverantwoording voor het eerst aangeboden aan politiecollega’s. Een bewuste keuze volgens de korpschef: ‘Dankzij de collega’s kunnen we ook dit jaar weer een mooie jaarverantwoording met mooie resultaten overleggen. Zonder hen was dat niet mogelijk geweest. Door de jaarverantwoording aan te bieden aan collega’s die vorig jaar de WEP-award hebben gewonnen, bedanken we alle collega’s in het korps voor hun inzet en betrokkenheid.’

Bron: Politie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.