Senioren vaker slachtoffer van inbraak en cybercrime

Gepubliceerd op 4 juni 2019 om 21:13
Senioren vaker slachtoffer van inbraak en cybercrime

Het aantal woninginbraken loopt al jaren terug. Deze daling is echter niet bij alle leeftijdscategorieën gelijk. Bij senioren is de dalende trend het minst sterk, waardoor zij naar verhouding het vaakst te maken krijgen met woninginbraken. Dit blijkt uit een analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, op basis van de meest recente inbraakcijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Van minste naar meeste risico

In 2012 werd bij mensen van 65 jaar en ouder naar verhouding het minst vaak ingebroken. Ongeveer 1% van mensen uit deze leeftijdscategorie werd in dat jaar getroffen door een woninginbraak. Vijf jaar later was dit percentage licht gedaald, naar 0,9%. In andere leeftijdscategorieën was deze daling echter aanzienlijk groter, waardoor zij de oudste leeftijdsgroep passeerden.

Cybercrime

Hoewel het aantal slachtoffers van 65 jaar of ouder in absolute zin nog achterblijft bij jongere slachtoffers, hebben senioren ook steeds vaker te maken met digitale inbraken en andere online criminaliteit. Bij ouderen van 75 jaar en ouder werd zelfs een explosieve groei van cybercrime geconstateerd. Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal gevallen van cybercrime bij 75-plussers met ruim 50 procent, terwijl dit in alle andere leeftijdscategorieën in dezelfde periode juist stabiel bleef, of zelfs daalde.

Verklaringen (explosieve) groei cybercrime bij ouderen

De toename van cybercrime bij ouderen is allereerst te verklaren door de sterke stijging van ouderen die gebruik maken van digitale apparaten. Zo was in 2012 slechts 34% van de 75-plussers wel eens te vinden op het internet, maar was dit percentage in 2018 gestegen naar 68%.

Daarnaast weten ouderen die zich net op het internet begeven minder goed hoe zij hun online veiligheid moeten waarborgen. Ouderen vinden het bijvoorbeeld lastiger om een ‘phishingmail’ te onderscheiden van een echte mail van hun bank. Het gevolg is dat ouderen eerder hun persoonlijke bankgegevens doorgeven aan cybercriminelen, met vaak desastreuze gevolgen.

Goede online voorlichting belangrijk

Cybercrime is voor veel ouderen een belangrijke reden om zich niet op het internet te begeven. Dit is een gemiste kans, want het internet is een belangrijk onderdeel van onze hedendaagse samenleving. Om er voor te zorgen dat ouderen zich daarom beter kunnen wapenen tegen cybercrime, is een goede voorlichting over online veiligheid voor hen essentieel. Gelukkig zijn er op dit vlak steeds meer initiatieven, onder meer van de ANBO.

Bron: CBS, zusterjansen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.