Meer dan een kwart slachtoffer van cybercrime afgelopen jaar

Gepubliceerd op 8 april 2020 om 10:30

Een meerderheid van de Nederlandse consumenten (55 procent) is bezorgder dan ooit over hun online privacy, zo blijkt uit het jaarlijkse 'Cyber Safety Insights Report' van 'NortonLifeLock'. De grootste zorgen onder consumenten is dat hun gevoelige, persoonlijke gegevens zonder toestemming worden doorverkocht aan derde partijen en gebruikt worden in besluitvormingsprocessen (41 procent).

Ook vrezen zij dat hun informatie na een datalek misbruikt wordt door cybercriminelen (39 procent). Ongeveer 4,6 miljoen Nederlanders (27 procent) waren in 2019 ook daadwerkelijk slachtoffer van cybercriminaliteit, een stijging van drie procentpunt ten opzichte van 2018.

In tien landen uitgevoerd

Het jaarlijkse Cyber Safety Insights Report, dat in opdracht van NortonLifeLock is uitgevoerd, werpt een licht op cybercriminaliteit en hoe consumenten en bedrijven omgaan met online privacy. Het onderzoek is in tien landen uitgevoerd en heeft 1,007 Nederlandse respondenten. Iets meer dan de helft (51 procent) is ooit slachtoffer geweest van cybercriminaliteit en één op de vier (27 procent) Nederlandse consumenten heeft hier in de afgelopen twaalf maanden mee te maken gehad, een stijging ten opzichte van 2018. Verder zijn meer mensen (44 procent) financieel geraakt door internetcriminaliteit ten opzichte van 2018 (35 procent). Nederlanders besteedden bij elkaar maar liefst negentien  miljoen uur om de ontstane problemen op te lossen. 

Nog niet te laat om online privacy te beschermen 

Toen Nederlandse consumenten werden gevraagd naar hun zorgen over online privacy, gaf een meerderheid (55 procent) aan meer bezorgd te zijn dan ooit. Maar liefst twee op de drie  (67 procent) denkt dat het beschermen van hun online privacy onmogelijk is. Meer dan zes op de tien Nederlanders (64 procent) denkt dat het te laat is om hun online privacy te beschermen, omdat hun persoonlijke informatie al openbaar is. 
Robert Den Drijver, Director BNLX, Nordics, Middle East & Africa bij NortonLifeLock reageert: "De opvatting dat het te laat is om online privacy te beschermen kan mensen in groot gevaar brengen. Dit wordt versterkt door het feit dat consumenten bereid zijn om hun privacy in te ruilen voor gemak. Maar liefst 65 procent zegt bepaalde risico's voor hun online privacy te accepteren als dat hun leven makkelijker maakt."

Acht op de tien Nederlandse consumenten (81 procent) zegt al actie te ondernemen om hun online voetafdruk te verkleinen. Een ruime meerderheid (70 procent) koos ervoor om schimmige apps niet te downloaden of een specifieke dienst uitsluitend op basis van het privacybeleid niet te gebruiken. Ook heeft 30 procent van de consumenten er ooit voor gekozen om geen smart home device aan te schaffen vanwege privacy- of veiligheidsoverwegingen. 
 "We zien dat 77 procent van de Nederlanders meer wil doen om de privacy te beschermen en dat meer dan de helft (55 procent) niet weet hoe zij hun online privacy moeten beschermen. Er is dus een duidelijke behoefte aan voorlichting over hoe mensen zichzelf en hun gegevens veilig kunnen houden. Zo moeten consumenten ervoor zorgen dat eigen digitale apparaten en communicatie goed beveiligd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van goede beveiligingssoftware met meerdere lagen, cloudback-up en een VPN," aldus den Drijver.

Nederlanders lezen niet graag het privacybeleid

Driekwart (78 procent) van de Nederlanders zegt dat consumenten altijd het volledige privacybeleid  van bedrijven moeten lezen, terwijl slechts 3 procent aangeeft dit ook altijd te doen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat ze onder andere moeite hebben met het makkelijk vinden van het privacybeleid – 54 procent zegt dat het meestal makkelijk te vinden is – en omdat ze het ermee eens zijn dat bedrijven de beleidslijnen vaag en onbegrijpelijk  hebben geformuleerd (78 procent).
Verder hebben de Nederlandse consumenten weinig tot geen vertrouwen in bedrijven die persoonlijke gegevens verzamelen, beheren en beschermen. Vooral aanbieders van social media (94 procent), fabrikanten van smart devices (91 procent), retailers/webwinkels (88 procent) en internet serviceproviders (87 procent) moeten het ontgelden. In tegenstelling tot andere landen (48 procent), vindt meer dan de helft van de Nederlanders (53 procent) dat de regering het meest verantwoordelijk moet worden gehouden voor het beschermen van hun persoonlijke gegevens.

Onwetendheid over gezichtsherkenning

Op het gebied van gezichtsherkenning zijn de meeste Nederlanders onwetend: één op de drie (34 procent) geeft aan bekend te zijn met gezichtsherkenning, terwijl dit percentage wereldwijd hoger ligt: daar is meer dan de helft (52 procent) bekend met gezichtsherkenning. Er is onduidelijkheid over waar gezichtsherkenning precies voor wordt gebruikt. Nederlandse consumenten denken vooral dat het gebruikt wordt in openbare ruimtes zoals vliegvelden (45 procent), overheidsgebouwen (28 procent) en banken (23 procent). Meer dan een kwart (27 procent) heeft geen idee welke locaties op dit moment gezichtsherkenning gebruikt. 

Ondanks de onwetendheid, denkt een meerderheid van de consumenten (60 procent) dat gezichtsherkenning het komende jaar waarschijnlijk zal worden gebruikt of misbruikt. 44 procent zegt zelfs te denken dat gezichtsherkenning meer kwaad dan goed doet. Specifieke zorgen1 zijn met name dat cybercriminelen hun gezichtsherkennings gegevens gaan gebruiken om hun identiteit te stelen (38 procent) en dat de overheid verkeerde mensen identificeert en hen ten onrechte de schuld geeft van een misdrijf (30 procent). 

2018 Norton Life Lock Cyber Safety Insights Report Global Media Deck
PDF – 2,6 MB 470 downloads