Enquête openbare Wi-Fi

Gepubliceerd op 29 april 2020 om 10:30

In onze samenleving maken mensen steeds meer gebruik van het internet voor diverse doeleinden. Het internet maakt ons leven op sommige gebieden makkelijker, bijvoorbeeld doordat je bankzaken online kunt regelen en doordat je makkelijk sociale contacten kunt maken en onderhouden. Helaas zitten er ook negatieve kanten aan de ontwikkeling van de mogelijkheden van het internet. Zo kan het gebruik van internet leiden tot cybercrime en slachtofferschap van online delicten. Om cybercrime en slachtofferschap te verminderen worden vanuit verschillende hoeken maatregelen getroffen om online veiligheid van internetgebruikers te verbeteren.

 

De enquête is anoniem en de data wordt enkel gebruikt voor onderzoek. Het invullen van de vragenlijst vereist geen voorkennis. Er zijn geen goede of foute antwoorden en deelnemers kunnen ten alle tijden stoppen met het invullen van de enquête. Ik wil u vragen de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in te vullen. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 7 mei. De enquête duurt ongeveer 10 minuten .