Burgers en bedrijven digiweerbaar met de City Deal

Gepubliceerd op 3 november 2020 om 14:00
Burgers en bedrijven digiweerbaar met de City Deal

Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk die wordt bemand door IT-studenten. In de 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime' gaan 8 steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. Met de ondertekening van de City Deal op 28 oktober 2020 gaat de 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime' van start.

Of het nu gaat om phishingmails of om complete cyberaanvallen op servers, zoals de Citrix-kwetsbaarheden in januari 2020. Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de nabije toekomst verandert. Sterker nog, door de huidige corona-crisis, waarin thuiswerken de norm is, zijn we kwetsbaarder geworden. Het is daarom belangrijk om meer in te zetten op de preventie van cybercrime.

Urgentie preventie

Toch voelt nog lang niet iedereen de urgentie om in te zetten op de preventie van cybercrime. Veel burgers en bedrijven hebben het gevoel dat het hen niet zal overkomen. Ook zijn het instellen van firewalls, antivirussoftware en sterke wachtwoorden voor veel mensen lastige of tijdrovende handelingen. Daarom hebben de partijen in de 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime' met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime.

Minister van Justitie en Veiligheid

De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. “Een goede samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij het beveiligen van onze digitale infrastructuur en tegengaan van cybercriminaliteit is belangrijker dan ooit” licht minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus toe. “Gezamenlijk beschermen we kwetsbare doelgroepen als ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden tegen niets en niemand ontziende cybercriminelen. De afspraken in de City Deal helpen ons daarbij.”

Publieke en private koplopers

Publieke en private koplopers gaan in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen. Zo gaat de gemeente Amersfoort met het project Cyberchef MKB lokale ondernemers helpen om hun digitale basisveiligheid op orde te krijgen, zet Breda digitale wijkambassadeurs in, doet Rotterdam dat met cyberbuddies, concentreert Leeuwarden zich op de beveiliging van de agrarische sector terwijl Haarlem juist jongeren beschermt tegen cybercriminelen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de projecten en het borgen en verspreiden van de resultaten daarvan.

Hogescholen

Ook heeft de City Deal aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. De Hogeschool Saxion, en de Haagse Hogeschool werken al langer samen aan praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

“Door van elkaar te leren, samen te werken, goede initiatieven van elkaar over te nemen en te experimenteren met nieuwe aanpakken, ontstaat meer massa en impact en willen we het bewustzijn van burgers en bedrijven vergroten”, licht staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe. “Het is naïef te denken dat we een halt kunnen toeroepen aan de cybercriminelen van de toekomst. Maar door deze City Deal goed uit te voeren, zetten we een stevige stap voorwaarts richting een veiliger internet.”

Startbijeenkomst

Op woensdag 28 oktober 2020 organiseerde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de startbijeenkomst 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime'. In deze startbijeenkomst – die wordt geleid door dagvoorzitter Patrick van den Brink, directeur van het CCV – staan interessante bijdragen van de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van BZK én Maike Borst, cyber threat analist bij Heineken, op het programma. De bijeenkomst eindigt feestelijk met de digitale ondertekening van de City Deal. 

Ondertekend

De 'City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime' werd op 28 oktober ondertekend door de ministeries van JenV, BZK, EZK/DTC, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Haarlem en Leeuwarden, Noord-Holland Samen Veilig, Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, Nationale Politie, de PVO’s Limburg en Rotterdam, de VNG, de Thorbecke Academie, Saxion Hogeschool, De Haagse Hogeschool, de Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam (VAR), de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en Hackshield.

City Deals zijn samenwerkingsverbanden waarin steden, ministeries en andere maatschappelijke partners en/of marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. Experimenteren, gelijkwaardigheid en innoveren zijn kernbegrippen in City Deals. De 'City Deal Lokale Weerbaarheid' Cybercrime is de 22ste City Deal die gesloten wordt. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is.

Bron: youtube.com, agendastad.nl