Taiwan als ervaringsdeskundige kunnen andere landen helpen

Gepubliceerd op 4 december 2020 om 08:00
Taiwan als ervaringsdeskundigen kunnen andere landen helpen

Sinds de uitbraak van de corona pandemie heeft de internationale gemeenschap alle middelen ingezet om COVID-19  te bestrijden, maar ook de cyberwereld wordt getroffen en staat voor een grote uitdagingen.

Op hetzelfde moment dat COVID-19 het leven en de veiligheid van mensen ernstig aantastte ondermijnt cybercriminaliteit de nationale veiligheid.  De bedrijfsactiviteiten en de beveiliging van persoonlijke informatie en eigendommen veroorzaakt aanzienlijke schade en verliezen.

Het succes van Taiwan met het beteugelen van COVID-19 wordt wereldwijd geroemd, maar cybercriminaliteit vormt een nieuwe uitdaging. Geconfronteerd met cyber dreigingen en daaraan gerelateerde misdaad voert Taiwan een actief beleid hiertegen op basis van het concept: Informatiebeveiliging is nationale veiligheid. Inspanningen om IT-beveiligingsspecialisten op te leiden en de IT-beveiligingsindustrie en innovatieve technologieën te ontwikkelen, worden daarom actief gesteund.

Iedereen online verbonden

Wereldwijd treden landen op tegen de verspreiding van kinderporno, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en diefstal van bedrijfsgeheimen. Zakelijke e-mailfraude (BEC) en ransomware leiden tot zware financiële verliezen bij bedrijven en er worden crypto munten gebruikt voor criminele transacties en het witwassen van geld.

Aangezien iedereen online verbinding kan maken met elk apparaat met internettoegang waar ter wereld, maken misdaadsyndicaten gebruik van de anonimiteit en de vrijheid die dit biedt om hun identiteit te verbergen en illegale activiteiten uit te voeren.

Taiwanese cybercrime onderzoekers

De Taiwanese politie heeft een speciale eenheid  van professionele cybercrime-onderzoekers voor het onderzoeken van technologie gerelateerde criminaliteit en heeft ook een digitaal forensisch laboratorium opgericht dat voldoet aan de ISO 17025-vereisten.

Nu zelfs door de staat gesponsorde hacking hoogtij viert, is het delen van informatie essentieel.

In augustus 2020 brachten het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, het Federal Bureau of Investigation en het ministerie van Defensie het 'Malware Analysis Reportuit, waarin een door de staat gesponsorde hacking organisatie is geïdentificeerd die onlangs een malware variant uit 2008, bekend als 'TAIDOOR', heeft gebruikt om aanvallen uit te voeren.

Overheidsorganisaties getroffen

Talrijke Taiwanese overheidsinstanties en bedrijven zijn eerder het slachtoffer geweest van dergelijke aanvallen. In een rapport uit 2012 over deze malware verklaarde 'Trend Micro Inc.', dat alle slachtoffers uit Taiwan kwamen en vooral  overheidsorganisaties werden getroffen. Elke maand wordt de openbare sector in Taiwan geconfronteerd met een extreem hoog aantal cyberaanvallen van buiten de grenzen van Taiwan: tussen de 20 en 40 miljoen gevallen.

Als belangrijkste doelwit van deze door de staat gesponsorde aanvallen,  heeft Taiwan de bronnen, methoden en de gebruikte malware kunnen traceren. Door informatie te delen, zou Taiwan andere landen kunnen helpen om potentiële dreigingen af ​​te wenden. Ook kan Taiwan helpen bij het opzetten van een gezamenlijk veiligheidsmechanisme tegen cyberaanvallen door staten.

Aangezien hackers vaak command-and-control-servers gebruiken om breekpunten in te stellen en zo onderzoek te ontwijken, is internationale samenwerking essentieel om een ​​alomvattend beeld van de aanvalsketens in beeld te brengen.

Ongekende hack in Taiwan

In juli 2016 vond een ongekende hack plaats in Taiwan, toen NT$ 83,27 miljoen illegaal werd opgenomen bij de geldautomaten van de First Commercial Bank.

Binnen een week had de politie  NT$77,48 miljoen van het gestolen geld teruggevonden en drie leden van een hacker syndicaat gearresteerd: Een Let, een Roemeen en een Moldaviër - die zich tot dan toe onaantastbaar achtten voor de wet. Het trok internationaal de aandacht.

In september van datzelfde jaar vond een soortgelijke overval plaats in Roemenië. Een verdachte bleek betrokken te zijn bij beide zaken, waardoor onderzoekers concludeerden dat de diefstallen waren gepleegd door hetzelfde syndicaat.

Schat van informatie

Op uitnodiging van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) is het Bureau voor Misdaadonderzoek (Criminal Investigation Bureau CIB) van Taiwan driemaal op bezoek geweest bij Europol om inlichtingen en bewijsmateriaal uit te wisselen. Vervolgens hebben beide organisaties operatie 'TAIEX' opgezet. In het kader van dit plan leverde de CIB belangrijk bewijsmateriaal uit de mobiele telefoons van verdachten aan Europol, dat het bewijsmateriaal doorzocht en het vermoedelijke meesterbrein identificeerde, toen in Spanje gevestigd. Dit leidde tot zijn arrestatie door Europol en de Spaanse politie, waarmee een einde kwam aan het hacker syndicaat.

Samenwerking gevraagd

De strijd tegen cybercriminaliteit vereist internationale samenwerking en Taiwan heeft die samenwerking met andere landen nodig. Tegelijkertijd kan Taiwan andere landen helpen en  zijn opgedane ervaringen delen om de cyberspace veiliger te maken en een werkelijk grenzeloos internet te realiseren. Daarvoor is het ondersteunen van de deelname van Taiwan als waarnemer aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van INTERPOL en andere INTERPOL-bijeenkomsten, mechanismen en trainingsactiviteiten, nodig.

Hierdoor kan Taiwan op een pragmatische en zinvolle manier participeren in internationale organisaties en helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit.

Aldus, Huang Ming-chao, Commissaris, Criminal Investigation Bureau, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Taiwan.

Huang Ming-chao, Commissaris, Criminal Investigation Bureau, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Taiwan

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de Taiwanese ambassade in Den Haag via onderstaand formulier.

Bron: Taiwan Embassy

Meer nieuwsberichten of info over ‘Cybercrime algemeen’?