Uit de politiedata blijkt dat het aantal aangiftes van cybercrime lichtjes daalt

Gepubliceerd op 19 mei 2022 om 22:35

Het aantal meldingen van cybercrime neemt landelijk heel voorzichtig af, maar is nog altijd veel hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis.

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een explosieve toename in cybercriminaliteit. Nu de pandemie (voorlopig) voorbij lijkt, daalt het aantal aangiftes van cybercrime ook lichtjes. Toch is het aantal cybercrimegevallen nog altijd veel hoger dan in 2019, voordat de coronapandemie begon. Opvallend daarbij zijn de grote regionale verschillen.

Opmars van cybercriminaliteit in coronatijd

In coronatijd steeg het aantal gevallen van cybercrime flink. Tussen 2019 en 2021 was er een toename van maar liefst 200% te zien. Maar het tij lijkt te keren, als je het eerste kwartaal van 2022 vergelijkt met het eerste kwartaal van de jaren daarvoor. In de eerste drie maanden van dit jaar daalde het aantal gevallen van cybercrime namelijk ten opzichte van dezelfde periode in 2021.

Aantal inbraken daalde juist, tot 2022

Tijdens de stijging van cybercriminaliteit was er nog een trend te zien: het aantal inbraken daalde drastisch. Waar in 2019 nog 78.944 keer werd ingebroken, was dit in 2021 gedaald naar 47.018. Ook hier lijkt een trendbreuk zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2022 werd namelijk weer meer ingebroken dan in de eerste kwartalen van 2020 en 2021.

Grote verschillen tussen provincies: in Zeeland juist stijging in cybercrime

Niet in elke provincie daalde het aantal gevallen van cybercrime. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2022 in Zeeland juist 53,1% meer meldingen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook in de provincies Flevoland (+40,1%), Utrecht (+14,3%) en Groningen (+5,6%) stegen de cybercrime-cijfers.

In andere provincies was er juist minder online oplichting. De cybercrime-meldingen daalden het hardst in Limburg (-40,7%) en Drenthe (-34,3%).

Gemeentelijke verschillen: kans op cybercrime grootst in Hilvarenbeek

De meeste meldingen van cybercrime in 2022 werden tot nu toe gedaan in Amsterdam, Tilburg, Rotterdam en Utrecht. In deze steden werden minstens 60 meldingen gemaakt van een digitaal misdrijf. Amsterdam spande de kroon met 233 meldingen, maar door de hoge inwoneraantallen is dit niet opmerkelijk. De kans op cybercrime is beter af te lezen door het aantal meldingen af te wegen tegen het aantal inwoners per gemeente.

In ‘een gemiddelde gemeente’ vonden in het eerste kwartaal van 2022 1,9 gevallen van cybercriminaliteit per 10.000 inwoners plaats. Per gemeente zijn de verschillen echter groot. Zo werden in het Brabantse Hilvarenbeek maar liefst 7,7 op de 10.000 inwoners getroffen door een vorm van online misdaad, terwijl in 17 Nederlandse gemeenten geen enkele melding van cybercriminaliteit werd gedaan. Ook in Gilze en Rijen (7,2 per 10.000 inwoners) en Het Hogeland (6,1 meldingen per 10.000 inwoners) vond relatief veel cybercriminaliteit plaats.

In de meeste gemeenten meer inbraken dan cybercriminaliteit

Jarenlang waren er in de meeste gemeenten meer inbraken dan gevallen van cybercriminaliteit. Tot 2019 waren er slechts vier Nederlandse gemeenten met meer cybercriminaliteit dan inbraken. Opvallend: drie van deze vier gemeenten lagen in Friesland (Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Terschelling). Naast de Friese gemeenten stond ook het Zuid-Hollandse Lisse op de lijst.

Maar sinds 2020, toen de coronacrisis uitbrak, stijgt het aantal gemeenten waar cybercrime overheerst. Toen waren er 16 gemeenten met hogere cybercrimecijfers dan inbraken. In 2021 schoot dit getal pas echt de lucht in: maar liefst 121 van de 345 gemeenten zagen dat jaar minder inbraken dan gevallen van digitale criminaliteit. In het eerste kwartaal van dit jaar lijkt het weer te dalen: tot nu toe melden 74 gemeenten meer cybercrime dan inbraken.

Onderzoeksmethode

Voor dit onderzoek heeft VPNGids de meest recente politiedata uit 2022 vergeleken met cijfers uit 2019, 2020 en 2021. Hierbij werd gekeken naar het aantal geregistreerde cybercrime-incidenten van januari tot en met maart.

Bron: politie.nl, vpngids.nl

Bekijk alle vormen en begrippen

 

Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met Cybercrimeinfo.

 

Meer actueel nieuws