Strafbare feiten BEC fraude


BEC-fraude is een vorm van cybercriminaliteit waarbij criminelen zich voordoen als een vertrouwde entiteit of persoon, zoals een CEO, CFO of leverancier, en via e-mail werknemers of organisaties manipuleren om geld of gevoelige informatie over te dragen.

Mogelijke strafbare feiten die ten laste kunnen worden gelegd in verband met BEC-fraude zijn onder andere:

  1. Oplichting (artikel 326 Wetboek van Strafrecht): Dit artikel omvat het opzettelijk misleiden van personen of organisaties met valse voorwendselen om hen geld of andere waardevolle zaken afhandig te maken.

  2. Computer- of cybercriminaliteit (artikelen 138ab t/m 139f Wetboek van Strafrecht): Deze artikelen omvatten verschillende strafbare feiten met betrekking tot het ongeoorloofd binnendringen, wijzigen, beschadigen of verstoren van computersystemen, gegevens of telecommunicatiediensten. In het geval van BEC-fraude kunnen criminelen bijvoorbeeld toegang krijgen tot e-mailaccounts door middel van phishing of social engineering.

  3. Identiteitsfraude (artikel 231b Wetboek van Strafrecht): Dit artikel betreft het opzettelijk en wederrechtelijk gebruikmaken van een valse of vervalste identiteit. In BEC-fraude kunnen criminelen zich voordoen als een vertrouwde persoon of organisatie om hun slachtoffers te misleiden.

  4. Witwassen (artikel 420bis en verder Wetboek van Strafrecht): Indien de opbrengsten van de BEC-fraude worden verhuld, verhuld de herkomst ervan, worden omgezet of overgedragen, kan dit leiden tot beschuldigingen van witwassen.

  5. Deelname aan een criminele organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht): Als de BEC-fraude deel uitmaakt van een grotere criminele organisatie of netwerk, kunnen de betrokken personen worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie.

Houd er rekening mee dat dit een algemeen overzicht is en dat specifieke gevallen van BEC-fraude kunnen variëren. Voor juridisch advies is het belangrijk om contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.


Overzicht strafbare feiten

Hier vindt u een samenvatting van verschillende vormen van cybercrime en oplichting