Strafbare feiten beleggings fraude


Beleggingsfraude met betrekking tot cryptocurrency, ook wel crypto-fraude genoemd, is wanneer individuen of bedrijven investeerders misleiden om geld te steken in een neppe cryptocurrency of een cryptocurrency die niet bestaat. Het kan ook gaan om het misleiden van investeerders om te investeren in een legitieme cryptocurrency, maar dan door valse informatie te verstrekken over de potentiële winst of door manipulatie van de markt.

Deze fraude kan op verschillende manieren worden gepleegd. Bijvoorbeeld, de fraudeur kan valse informatie verstrekken over een nieuw opkomende cryptocurrency, waardoor investeerders denken dat de cryptocurrency veel potentieel heeft, terwijl in werkelijkheid de cryptocurrency waardeloos is. Andere voorbeelden zijn het opzetten van neppe ICO's (Initial Coin Offerings), het stelen van de identiteit van een echte cryptocurrency-project en het aanbieden van beleggingsmogelijkheden in niet-bestaande cryptocurrency-projecten.

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het investeren in cryptocurrency en om altijd grondig onderzoek te doen naar het project en de mensen achter het project voordat je besluit om te investeren. Wees ook op uw hoede voor aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn en druk jezelf op de hoogte van de verschillende soorten oplichting die er zijn.

Er zijn verschillende strafbare feiten in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die van toepassing kunnen zijn op beleggings fraude, zoals:

  1. Oplichting (artikel 326): Dit artikel bestraft personen die door listige kunstgrepen, een samenweefsel van verdichtsels, valse hoedanigheid, bedrieglijke middelen of door misbruik van omstandigheden iemand bewegen tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld.

  2. Valsheid in geschrifte (artikel 225): Dit artikel bestraft personen die valse documenten opmaken, vervalsen of gebruiken met het oog op misleiding.

  3. Witwassen (artikelen 420bis, 420quater): Dit zijn strafbare feiten die betrekking hebben op het verbergen of verhullen van de illegale herkomst van crimineel vermogen, bijvoorbeeld door de opbrengsten van beleggingsfraude te investeren in andere activa of transacties.

  4. Deelneming aan een criminele organisatie (artikel 140): Als de beleggingsfraude onderdeel is van een georganiseerd verband met het oog op het plegen van strafbare feiten, kunnen de betrokken personen worden vervolgd voor deelneming aan een criminele organisatie.

  5. Verduistering (artikel 321): Dit artikel bestraft personen die opzettelijk en wederrechtelijk goederen, die zij anders dan door misdrijf onder zich hebben, zich toe-eigenen.

Houd er rekening mee dat de toepasselijkheid van deze strafbare feiten afhangt van de specifieke omstandigheden en feiten van het geval. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij een expert om de exacte aard en de gevolgen van dergelijke fraude te begrijpen.


Overzicht strafbare feiten

Hier vindt u een samenvatting van verschillende vormen van cybercrime en oplichting