Strafbare feiten Catfishing


Catfishing is het aannemen van een valse identiteit op sociale media of online platforms om iemand te misleiden of te manipuleren. Hoewel catfishing zelf niet expliciet in het Nederlands Wetboek van Strafrecht wordt genoemd, kunnen er enkele strafbare feiten van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke situatie:

  1. Oplichting (artikel 326 Sr): Als de dader met het valse profiel iemand financieel benadeelt of goederen of diensten verkrijgt, kan er sprake zijn van oplichting.
  2. Afdreiging (artikel 318 Sr): Als de dader de valse identiteit gebruikt om iemand te bedreigen of te chanteren (bijvoorbeeld door te dreigen met het openbaar maken van privé-informatie), kan er sprake zijn van afdreiging.
  3. Lastigvallen (artikel 285b Sr): Wanneer het gedrag van de dader kan worden beschouwd als stalken of belaging, zou het strafbaar kunnen zijn onder de wet op lastigvallen.
  4. Schending van de privacy (artikel 139f Sr): Als de dader toegang krijgt tot privé-informatie of communicatie zonder toestemming, kan dit strafbaar zijn.
  5. Identiteitsfraude (artikel 231b Sr): Als de dader de persoonlijke gegevens van iemand anders gebruikt om een valse identiteit aan te nemen, kan dit strafbaar zijn als identiteitsfraude.

In sommige gevallen kunnen er ook andere strafbare feiten van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke situatie. Het is belangrijk om te benadrukken dat het beoordelen van strafbaarheid afhangt van de specifieke omstandigheden en feiten van elk geval. Raadpleeg altijd een juridisch expert als je specifiek juridisch advies nodig hebt.


Overzicht strafbare feiten

Hier vindt u een samenvatting van verschillende vormen van cybercrime en oplichting