Cyberterrorisme deel 1: Waarom terroristen zich tot cyberspace wenden

Gepubliceerd op 9 juli 2020 om 07:57

Onze wereld verandert elke dag. Technologie gaat elke seconde vooruit. Helaas evolueren terroristen in hetzelfde tempo of zelfs sneller. Met een grotere afhankelijkheid van internet en andere technologie worden we kwetsbaarder voor cybercriminaliteit en de opkomende dreiging van cyberterrorisme. 

Terrorisme

Het woord terrorisme verscheen voor het eerst aan het einde van de 18e eeuw tijdens de Franse Revolutie. Over de 19 e , 20 e en 21 steeuwen veranderden de betekenis en ideologie van terrorisme. Terrorisme is moeilijk te definiëren en er zijn verschillende definities om het te beschrijven. De reden waarom het moeilijk te beschrijven is, is omdat het in de loop van de tijd verandert en door mensen in verschillende sociale en politieke omgevingen anders wordt bekeken (White, 2017). De Amerikaanse Code of Federal Regulations definieert terrorisme als "het onwettig gebruik van geweld en geweld tegen personen of eigendommen om een ​​regering, de burgerbevolking of enig segment daarvan te intimideren of te dwingen, ter bevordering van politieke of sociale doelstellingen." De Verenigde Staten hebben aanzienlijke vorderingen gemaakt om het land te beschermen tegen terrorisme, vooral na 9/11. 

Na 11 september richtte de Amerikaanse regering het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid op, verbeterde de transportbeveiliging en ontwikkelde het concept van fusiecentra. Het Department of Homeland Security ontving tientallen miljarden dollars voor deze nieuwe initiatieven. In de Verenigde Staten zijn we misschien veiliger tegen aanvallen van 9/11 dan vóór 9/11, maar de bedreigingen waarmee we worden geconfronteerd, blijven dagelijks veranderen.

Evolueren in een buitengewoon tempo 

Onze wereld blijft snel evolueren en de technologie blijft in een buitengewoon tempo vooruitgaan, zowel in positieve als in slechte zin. Er komt altijd een nieuwe telefoon, een nieuwe computer, een nieuw softwaresysteem of een nieuwe auto uit met meer geavanceerde technologie. Helaas evolueren terroristen en andere criminelen net zo snel als technologie en lopen ze onze regering vaak een stap voor. Zo heeft het internet terroristische groeperingen de kans gegeven zich uit te breiden omdat het de deuren heeft geopend voor wereldwijde rekrutering. Technologie is echter niet alleen een instrument voor rekrutering, technologie kan ook als wapen worden gebruikt. Door de toegenomen afhankelijkheid van technologie zijn we het meest kwetsbaar voor cyberaanvallen of cyberterrorisme die onze economie kunnen verstoren en onze samenleving kunnen verlammen. Deze aanvallen kunnen bestaan ​​uit het beschadigen van kritieke infrastructuur zoals elektriciteit en stroom,

Motief achter de cyberaanvallen

Het is belangrijk op te merken dat cyberterrorisme anders is dan cyberaanvallen en cybercriminaliteit. Het verschil zit in het motief achter de aanval. Cyberaanvallen of cybercriminaliteit zijn aanvallen van criminelen om geld, persoonlijke informatie te stelen of om informatie te vernietigen of te wijzigen. Cyberterrorisme wordt gedefinieerd als 'computers gebruiken om andere netwerken aan te vallen of om fysieke aanvallen uit te voeren op computergestuurde doelen' (White, 2017), maar net als terrorisme bestaat er geen enkele definitie om cyberterrorisme te beschrijven. De methoden die worden gebruikt voor cybercriminaliteit worden vaak gebruikt voor cyberterrorisme, wat ze onderscheidt van elkaar is de motivatie achter de aanval.

Waarom terroristen zich tot cyberspace wenden

Cyberterrorisme begon in de vroege jaren negentig, toen het internet een grote vlucht nam. Besturingssystemen voor kritieke infrastructuurindustrieën zoals energiebedrijven, waterbehandelingsdiensten en gezondheids- en noodsystemen komen online.

Deskundigen schatten dat tegen 2030 meer dan 30 miljard apparaten op internet zullen zijn aangesloten. Deze hoeveelheid connectiviteit vergroot de potentiële doelwitten voor cyberterroristen.

Cyberterrorisme is om verschillende redenen aantrekkelijk voor terroristen. 

Ten eerste blijft het, zelfs met verbeterde technologie, vaak moeilijk om cyberaanvallen te identificeren en op te sporen. Deze kwestie stelt cyberterroristen in staat missies uit te voeren met weinig risico om te worden geïdentificeerd.

Ten tweede kunnen cyberaanvallen overal ter wereld grenzen overschrijden, wat een voordeel is voor terroristen omdat ze een gebied kunnen aanvallen zonder te hoeven reizen. Dit voordeel bespaart terroristische groeperingen zowel tijd als geld. 

Ten derde is de tijd die terroristen of cybercriminelen nodig hebben om een ​​kwetsbaarheid uit te buiten nadat ze ontdekt zijn relatief kort. Het kan daarentegen degenen die kwetsbaar zijn voor aanvallen een aanzienlijke hoeveelheid tijd kosten om de problemen te identificeren en op te lossen.

Ten slotte is technologie overal verkrijgbaar en relatief goedkoop in vergelijking met andere vormen van terrorisme. Hoewel wapens zoals bommen maar één keer kunnen worden gebruikt, kan technologie steeds opnieuw worden gebruikt.

De methoden voor cyberaanvallen worden geavanceerder, waardoor er meer schade kan worden veroorzaakt door een enkele aanval, het kan degenen die kwetsbaar zijn voor aanvallen een aanzienlijke hoeveelheid tijd kosten om de problemen te identificeren en op te lossen. 

Deel 2 gaat over de methoden voor cyberterroristische aanvallen en wordt volgende week donderdag gepubliceerd 

Bron: hstoday