Het gebruik van persoonlijke informatie met het doel om te intimideren wordt strafbaar gesteld (doxing)

Gepubliceerd op 13 juli 2023 om 15:00

De foto's zijn gecreëerd met AI; de afgebeelde personen bestaan niet echt.

Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In het digitale tijdperk waarin we leven, is privacy een kostbaar goed geworden. Met de opkomst van sociale media en de alomtegenwoordigheid van het internet in ons dagelijks leven, is het gemakkelijker dan ooit om persoonlijke informatie te vinden en te delen. Dit heeft geleid tot een verontrustend fenomeen dat bekend staat als 'doxing'.

Doxing, een samentrekking van de Engelse termen 'documents' en 'dropping', is het ongewenst verspreiden van persoonlijke gegevens van een ander met als doel die persoon te intimideren of te bedreigen. Dit kan variëren van het delen van iemands thuisadres of telefoonnummer tot het publiceren van gevoelige persoonlijke foto's of informatie over familieleden.

In reactie op de groeiende zorgen over doxing heeft de Nederlandse Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat doxing strafbaar stelt. Deze nieuwe wetgeving, die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking zal treden, is een belangrijke stap in de strijd tegen deze vorm van online intimidatie.

De impact van doxing

Doxing heeft een diepgaande impact op de levens van degenen die het slachtoffer worden. Het verspreiden van persoonlijke gegevens zoals adressen, telefoonnummers, en zelfs gevoelige informatie over gezinsleden kan leiden tot ernstige angst en stress bij de slachtoffers. Ze vrezen voor hun veiligheid en die van hun naasten, en kunnen zich geremd voelen in het uiten van hun mening of het uitoefenen van hun beroep. Dit raakt aan onze fundamentele vrijheden en aan het functioneren van onze democratische rechtsstaat.

Hoewel iedereen het slachtoffer kan worden van doxing, zijn het vaak mensen in bepaalde beroepen, zoals hulpverleners, politieagenten, journalisten, politici, wetenschappers, en gemeentewerkers, die het doelwit zijn. Deze groepen zijn vaak meer zichtbaar en kunnen daardoor gemakkelijker het doelwit worden van intimidatie en bedreigingen.

De nieuwe wetgeving

Het wetsvoorstel dat doxing strafbaar stelt, is met algemene stemmen aangenomen in de Eerste Kamer. De wet stelt dat het verspreiden van persoonsgegevens met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of ernstig te (laten) hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep, strafbaar is. Op deze daad komt een maximale gevangenisstraf te staan van twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro.

Bovendien wordt de maximale gevangenisstraf met een derde verhoogd in het geval van doxing ten aanzien van personen met een bepaald beroep, zoals burgemeesters, politici, rechters, advocaten, journalisten en politieagenten.

Met de nieuwe wet hebben politie en Openbaar Ministerie ruimere mogelijkheden om op te treden tegen doxing. Het slachtoffer kan daarnaast ook zelf een civiele procedure starten als bekend is wie de gewraakte content online heeft geplaatst. Dan kan een schadevergoeding en het offline halen van de onrechtmatige content worden geëist. Wanneer de dader niet bekend is kan ook altijd bij de tussenpersoon die de content host een melding worden gemaakt.

De rol van internetproviders

Het ministerie van Justitie en Veiligheid merkt op dat providers een rol hebben om op te treden als zij weten dat ze strafbare of onrechtmatige content hosten. Dit betekent dat internetproviders en online platforms ook een verantwoordelijkheid hebben om te reageren op meldingen van doxing en om onrechtmatige content te verwijderen.

Conclusie

De nieuwe wetgeving tegen doxing is een belangrijke stap in de bescherming van de privacy en veiligheid van individuen in het digitale tijdperk. Het strafbaar stellen van doxing stuurt een duidelijk signaal dat intimidatie en bedreigingen via het internet niet worden getolereerd. Hoewel de wetgeving een belangrijke stap is, is het ook belangrijk om bewustzijn te creëren over de gevaren van doxing en om mensen te leren hoe ze hun persoonlijke informatie online kunnen beschermen.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid: “Van onze hulpverleners, agenten en anderen die zich op welke manier dan ook inzetten voor onze vrije samenleving blijf je af! Privégegevens verspreiden om een ander bang te maken is echt onacceptabel. Journalisten, wetenschappers en politici moeten altijd vrij uit kunnen spreken. Dat gezinnen zich niet meer veilig thuis voelen, kunnen én mogen we niet accepteren. Ik ben dan ook blij dat ook de Eerste Kamer akkoord is met dit wetsvoorstel en dat we gezamenlijk een grens trekken: iedereen kan slachtoffer worden van doxing en moet daartegen kunnen worden beschermd.”

Consultatieverslag Internetconsultatie Doxing
PDF – 45,1 KB 50 downloads
IAK Strafbaarstelling Gebruik Persoonsgegevens Voor Intimiderende Doeleinden
PDF – 31,2 KB 52 downloads

Meer info over doxing?

Heeft u vragen over Strafrecht of Strafvordering? Stel ze dan aan onze 'AI-chatbot Criminal Law', die klaar staat om ze te beantwoorden.

Meer actueel nieuws