Erfenisfraude


Laatste update: 29 maart 2023


Wat is erfenisfraude?

Erfenisfraude is een overkoepelende term voor alle vormen van fraude waarbij een erfenis betrokken is. Bij erfenisfraude onderscheiden we:

Erfenisfraude op basis van niet-bestaande erfenissen (voorschotfraude) Per brief of e-mail wordt het beoogde slachtoffer geïnformeerd over het overlijden van een zogenaamd ver familielid of naamgenoot. De ontvanger wordt aangewezen als erfgenaam van (een deel van) een enorme erfenis. Vaak worden er authentiek ogende certificaten en documenten getoond om het verhaal geloofwaardig te maken. Wanneer het vertrouwen van het slachtoffer is gewonnen, vraagt de oplichter om een bedrag over te maken voor het betalen van "kosten die nodig zijn om het geld vrij te maken". Vaak begint dit met kleine bedragen en worden er daarna steeds grotere "kosten" opgevoerd. Dat geld verdwijnt in de zakken van de oplichter en van een echte erfenis is geen sprake.

Erfenisfraude bij feitelijke nalatenschappen Bij de afhandeling van een nalatenschap wordt één van de erfgenamen of een buitenstaander onterecht bevoordeeld ten opzichte van de andere erfgenamen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door misbruik van bankpassen in eigen voordeel of door het onderwaarderen van (kapitaalintensieve) delen van de erfenis (zoals een huis of een auto), waardoor de betreffende erfgenaam het betreffende goed tegen een te lage waarde kan toe-eigenen.

Hoe herken je erfenisfraude?

Het herkennen van erfenisfraude kan soms lastig zijn, omdat oplichters vaak slimme tactieken gebruiken om hun doelwit te misleiden. Desondanks zijn er enkele signalen en waarschuwingstekens waar je op kunt letten:

 1. Onverwachte berichten: Je ontvangt plotseling een bericht (e-mail, brief of telefoontje) waarin staat dat je een erfenis hebt ontvangen van een familielid of naamgenoot waar je nog nooit van hebt gehoord.

 2. Druk om snel te handelen: Oplichters proberen vaak hun slachtoffers onder druk te zetten om snel te handelen. Ze kunnen beweren dat er een deadline is om de erfenis te claimen, of dat er concurrentie is van andere "erfgenamen".

 3. Vragen om persoonlijke informatie: Fraudeurs kunnen vragen om persoonlijke en financiële informatie, zoals bankgegevens, kopieën van identiteitsbewijzen of andere gevoelige informatie. Dit kan worden gebruikt om identiteitsdiefstal te plegen of om toegang te krijgen tot je financiële accounts.

 4. Vooraf betalen: Een veelvoorkomend kenmerk van erfenisfraude is dat de oplichter vraagt om vooraf betalingen te doen voor zogenaamde 'administratieve kosten', 'belastingen' of 'juridische kosten' om de erfenis vrij te geven. Dit kan beginnen met kleine bedragen en vervolgens oplopen tot grotere sommen geld.

 5. Vage of onprofessionele communicatie: Let op slechte grammatica, spelfouten of ongebruikelijke formuleringen in de berichten die je ontvangt. Dit kan een indicatie zijn dat het bericht niet afkomstig is van een legitieme bron.

 6. Geheimhouding: Oplichters kunnen je vragen om de communicatie over de erfenis geheim te houden of niet met anderen te delen, om te voorkomen dat je advies inwint of de fraude ontdekt.

Als je vermoedt dat je te maken hebt met erfenisfraude, neem dan contact op met de autoriteiten, zoals de politie of het meldpunt voor fraude in je land. Wees altijd voorzichtig en deel geen persoonlijke of financiële informatie met onbekende partijen. Raadpleeg een advocaat of een notaris als je twijfelt over de legitimiteit van een erfenis.

Wat te doen bij erfenisfraude?

Als je vermoedt dat je te maken hebt met erfenisfraude, is het belangrijk om zorgvuldig te handelen om jezelf en je financiën te beschermen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Reageer niet: Beantwoord geen e-mails, brieven of telefoontjes van de vermeende oplichter. Ga niet in op hun verzoeken om persoonlijke of financiële informatie te verstrekken en betaal geen kosten die ze eisen.

 2. Verzamel bewijs: Bewaar alle communicatie die je hebt ontvangen over de vermeende erfenis, zoals e-mails, brieven, en voicemails. Dit kan nuttig zijn voor de autoriteiten bij het onderzoeken van de fraude.

 3. Meld de fraude: Informeer de politie of het fraude-meldpunt in je land over je vermoedens. In Nederland kun je bijvoorbeeld melding maken bij de Fraudehelpdesk. Zij kunnen je verder adviseren over wat je moet doen en eventueel een onderzoek starten.

 4. Raadpleeg een professional: Als je twijfelt over de legitimiteit van een erfenis, is het verstandig om advies in te winnen bij een advocaat of notaris met ervaring op het gebied van erfrecht. Zij kunnen je helpen bij het beoordelen van de situatie en je adviseren over de te nemen stappen.

 5. Bescherm jezelf: Verander je wachtwoorden en controleer je financiële accounts op verdachte activiteiten als je persoonlijke of financiële informatie hebt gedeeld met de vermeende oplichter. Overweeg om een fraude-alert of kredietbevriezing bij de kredietbureaus te plaatsen om je identiteit te beschermen.

 6. Deel je ervaring: Praat met vrienden, familie en collega's over je ervaring, zodat anderen zich bewust worden van erfenisfraude en weten waar ze op moeten letten. Dit kan helpen om anderen te beschermen tegen soortgelijke oplichtingspogingen.

 7. Wees waakzaam: Blijf alert op mogelijke fraude en oplichting. Houd er rekening mee dat oplichters je mogelijk opnieuw benaderen, zowel met betrekking tot erfenisfraude als andere soorten fraude. Wees altijd voorzichtig en verifieer de identiteit van mensen die om persoonlijke of financiële informatie vragen.