Sterke stijging hacking in België

Gepubliceerd op 1 juni 2020 om 18:30

Het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake hacking is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 2.174 in 2015 tot 3.628 in 2018. In het eerste semester van 2019 werden er opnieuw 1.889 feiten geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kris Verduyckt (sp.a).

Jaar Aantal
2015 2174
2018 3628
2019 1889 (januari t/m juni)

Momenteel is in de begroting geen specifiek budget voorzien voor de werking van de Computer Crime Unit-diensten en wordt hun werking gefinancierd op basis van de reguliere budgettaire federale politie. “Momenteel wordt een cybercrimestrategie ontwikkeld met een apart luik om de kost te berekenen van een globale en geïntegreerde aanpak van cybercrime”, aldus De Crem.

Federal Computer Crime Unit Belgie

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) telt vandaag 24 personeelsleden, terwijl er 44 voorzien zijn. De regionale crime units van hun kant besteden slechts een klein deel van hun capaciteit aan het onderzoeken van cybercrime, vermits hun hoofdactiviteit bestaat uit het leveren van forensische steun aan andere onderzoeksdiensten. Op lokaal vlak beperkt men zich vooral tot het acteren van klachten.

Regionaal Computer Crime Unit Belgie

“In alle strategische documenten en overlegplatformen tot nog toe hanteren we een gewenste groei van het FCCU naar 100 personeelsleden, plus een versterking van het regionaal niveau (RCCU) met nog eens 100 voltijds equivalenten onderzoekers cybercrime. Deze cijfers moeten binnen de geïntegreerde politie nog finaal worden gevalideerd”, aldus minister De Crem. 

Bron: hln / MDG