KIK het alternatief voor het Tor netwerk?

Gepubliceerd op 12 december 2019 om 20:49

Doordat het TOR netwerk al enkele jaren zwaar op de korrel worden genomen door de verschillende opsporingsdiensten zijn criminelen, in hun eeuwige spel met de handhavingsdiensten, gedwongen om alternatieven te zoeken om hun anonimiteit redelijkerwijs te waarborgen op het Internet. Concreet gezegd maken criminelen gebruik van een bedrijfscontinuïteit strategie op het Darkweb, dat vergelijkbaar is met de modulaire bedrijfskolom van een multinational. Dit is gesimplificeerd, want het organisatiemodel heet met een lastige term: decentralized autonomous organization (- lees: decentrale autonome organisatie )

Kort gezegd zijn er op veel TOR/I2P markten veel verwijzingen naar KIK (gemaakt door koper of verkopers van illegale goederen op de verschillende message boards op het TOR netwerk) Hierdoor gaan we kort in op deze App omdat deze ook veel kinderen en volwassenen gebruikt wordt voor redelijkerwijs gecodificeerde communicatie.

KIK - welke TOR-achtige markten zijn er

Korte intro:

KIK is zo dichtbevolkt met allerlei markten doordat het gebruik lachwekkend simpel is. Men gaat naar de Play-, of Apple store , men download KIK, en registreert anoniem en men kan van start. Meer is het niet schrikbarend genoeg. Link maar KIK´s website voor meer officiele informatie : https://www.kik.com/

Wat zie je er zoal* op KIK

*  zoekwoorden zijn bij redactie van de site bekend, maar worden voor uw veiligheid niet vermeld in dit artikel

Op KIK zijn de volgende illegale markten te vinden:

  • Drugsmarkten
  • Wapenmarkten
  • Share markten / verkoop en uitwisseling pornografisch materiaal (wederkerig)

Voor uitleg over de gevolgen die share markten kunnen hebben kunt  u ook nog verder lezen over de zaak van de hackende VVDer, Kanttekening: De Officier van Justitie in die zaak gelooft niet in het bestaan van z'n wederkerige markt , maar het bestaat wel. (zie plaatje van KIK)

Voorlichting aan burgers

Sleutel tot beheersbaar houden van de negatieve uitwassen die via KIK en Darkweb verspreid worden is voorlichting aan burgers over de gevaren en consequenties van dit soort applicaties. Kijken mag, maar realiseer dat je zo in zń foute markt gezogen kan worden. Er dan nog zonder kleerscheuren uitkomen is bijna onmogelijk, gezien er ook een soort zwijgcode geldt. Voorlichting door overheden en openheid van zaken binnen het gezin/familie/woongemeenschap zijn sleutelrol tot beheersbaarheid van dit probleem.

Schrijver: SPB