“Het is onacceptabel dat er een Darkweb is waar criminelen hun beroep kunnen uitoefenen”

Gepubliceerd op 11 juli 2020 om 13:41
“Het is onacceptabel dat er een Darkweb is waar criminelen hun beroep kunnen uitoefenen”

“Het is onacceptabel dat er een Darkweb is waar criminelen hun beroep kunnen uitoefenen”, zo zei minister Grapperhaus. “Hier moeten we tegen vechten. In deze strijd moeten we altijd bedachtzaam zijn op één ding. Hoewel end-to-end ecnryptie belangrijk is om onze privacy te beschermen en cybersecurity te garanderen, kunnen criminelen het als een schild gebruiken. We hebben een gebalanceerde aanpak nodig die kinderen beschermt tegen deze verschrikkelijke misdaad, en tegelijkertijd rekening houdt met onze privacy en cybersecurity.”

Toespraak Grapperhaus Europees Parlement

Minister Grapperhaus hield vorige maand  via een videoverbinding een toespraak voor de leden van het Europees Parlement. Daarin sprak hij zijn walging en afkeuring uit over online misbruik van jonge kinderen.

In Nederland is het een groot probleem, uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van alle kinderporno wereldwijd wordt gehost in Nederland. Reden genoeg om actie te ondernemen.

Webhosters die afbeeldingen van kindermisbruik en kinderporno niet snel genoeg offline halen, krijgen een laatste kans van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Als ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nemen, dan maakt de minister in september bekend om welke hostingbedrijven het gaat!

Eerste resultaten opschonen internet

De eerste resultaten van het opschonen van internet van kinderpornografie zijn zichtbaar. Dankzij de 'HashCheckService' die gratis beschikbaar is gesteld aan de ICT-sector in Nederland, worden servers gescand op kinderporno en beeldmateriaal verwijderd.

In de eerste helft van dit jaar zijn al 67 miljoen afbeeldingen online gecheckt en ruim 10.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik gedetecteerd en verwijderd. Maar er zijn nog steeds lakse en foute ICT-bedrijven die na een melding van online kinderporno op hun servers niet (tijdig) tot verwijdering overgaan.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft in juni dit jaar gericht 17 hostingbedrijven aangeschreven en hen een ultimatum gesteld, omdat zij volgens een meting van de TU Delft bovenaan in de Nederlandse ranglijst staan wegens kinderpornografisch materiaal op hun servers.

"Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus: ,,Begin juni heb ik de zandloper omgedraaid. Ze hebben een laatste kans gekregen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door hun servers op te schonen van kinderporno. De hosters hebben nu nog twee maanden. Als zij in september geen orde op zaken hebben gesteld en opnieuw voorkomen in een meting van de TU Delft, dan maak ik hun namen bekend. Hosters moeten ervan doordrongen zijn dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen online te beschermen tegen misbruik."

Rigoureuze aanpak online kindermisbruik

Sinds zijn aantreden in dit kabinet werkt minister Grapperhaus met de ICT-sector samen aan een rigoureuze aanpak rondom het bestrijden van online kindermisbruik. Met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving is de verspreiding van kinderporno op het internet zorgwekkend toegenomen. Bij het schonen van het openbare web is de private ICT-sector – vooral hosting providers – aan zet.

Het overgrote deel van het bedrijfsleven werkt goed mee aan een schoon internet en heeft zich gecommitteerd aan een 24-uurs norm voor het verwijderen van de schadelijke content van hun servers na een melding daarover. Door deze publieke-private samenwerking hebben de politie en het Openbaar Ministerie (OM) meer ruimte om succesvol acute misbruiksituaties te stoppen door daders op te sporen en te vervolgen. Daarnaast worden preventieve acties opgezet om seksueel kindermisbruik te voorkomen en om het verspreiden van beeldmateriaal tegen te gaan.

Voor bedrijven die niet willen meewerken aan het opschonen van het internet werkt minister Grapperhaus aan een bestuursrechtelijke handhaving: foute en lakse internetbedrijven riskeren hierdoor straks een boete of een dwangsom als zij niet snel genoeg opvolging geven aan een melding van beeldmateriaal van kinderporno door deze te verwijderen van het openbare web.

HashCheckService

Na een testfase vorig jaar met de HashCheckService en het aanschrijven van ICT-bedrijven door minister Grapperhaus eerder dit jaar komen steeds meer hostingproviders in actie. Vooral hostingproviders die websites als klant hebben waarover meldingen binnenkomen van aanwezigheid van kinderporno, melden deze aan voor het opschonen van hun servers.

Het Meldpunt Kinderporno (EOKM) vervult een verbindende rol tussen de politie en de ICT-sector, als het gaat om het doorgeven van de meldingen en zorgt ervoor dat aangesloten websites kunnen controleren of er tussen de bij hen gepubliceerde foto's bekend strafbaar materiaal aanwezig is door deze te vergelijken met geanonimiseerde codes van de afbeeldingen.

Aan deze ‘digitale vingerafdrukken’ van kinderpornografisch beeldmateriaal is begin dit jaar de nieuwe techniek van Photo-DNA toegevoegd. Microsoft heeft deze nieuwe techniek beschikbaar gesteld voor de Nederlandse HashCheckService. Door tevens te zoeken op ‘DNA-kenmerken’ van het beeldmateriaal wordt kinderporno er ook uitgevist als criminelen dachten de afbeeldingen met kleine aanpassingen door de mazen van het net te krijgen.

HashCheckService door de politie gevuld

Inmiddels is de database van de HashCheckService door de politie gevuld met meer dan 1,4 miljoen unieke codes van bekend online kinderpornografisch beeldmateriaal. Dit aantal groeit gestaag doordat het blijvend wordt aangevuld met codes uit nieuwe afgeronde strafrechtelijke onderzoeken.

Nu steeds meer bedrijven aanhaken op dit systeem is de verwachting dat er flink kan worden opgeruimd. Vervolgens is het de bedoeling dat webhosters het schoonhouden van hun servers altijd zullen bijhouden.

Aangezien internet geen landsgrenzen kent, is volgens minister Grapperhaus een internationale aanpak van online kinderporno een voorwaarde om deze gruwelijke misdaad echt uit te bannen en de slachtoffers beter te beschermen. Daarom is hij verheugd dat op zijn verzoek de gemeenschappelijke en gecoördineerde Europese aanpak van online kinderporno verder wordt besproken tijdens het Duitse EU-voorzitterschap.

"Alleen door internationaal samen te werken in de strijd tegen online kinderporno kunnen we zorgen dat onze kinderen veilig zijn voor deze gruwelijke plaag op internet. Nu al zien we dat door de Nederlandse aanpak criminelen uitwijken naar andere landen. Dat is voor Nederland een succes, maar geen oplossing van dit gruwelijke probleem. Het blijft dan bedreiging voor onze kinderen." aldus minister Grapperhaus.

Toespraak 09 06 2020 Minister Grapperhaus
PDF – 49,3 KB 592 downloads
Tk Voortgangsbrief Aanpak Online Seksueel Kindermisbruik En Kindersekstoerisme
PDF – 237,5 KB 483 downloads

Gerelateerde berichten