Gmail gehackt


Denk dat ik gehackt ben

Het kan natuurlijk voorkomen dat u het vermoeden heeft dat uw e-mailaccount is gehackt. Iemand heeft (mogelijk) toegang tot uw e-mailberichten en dat is niet prettig. Gmail houdt een aantal gegevens bij wanneer uw e-mail account is bezocht, waaronder het ip-adres.

Hieronder wordt beschreven hoe u deze mogelijke sporen kunt veiligstellen. Uiteraard kan dit alleen wanneer de ‘hacker’ niet uw wachtwoord heeft veranderd. Is dat wel het geval dan kunt u hier vinden wat u moet doen.

  • Open in een browser de startpagina van Gmail. Log in op uw Gmail account.
  • Scroll naar de onderzijde van deze pagina. U ziet vervolgens aan de rechter onderzijde een gelijkende tekst staan:
  • Klik vervolgens op ‘Details’.
  • Er wordt een nieuw venster/tab geopend met een tabel welke lijkt op onderstaande tabel
  • In de eerste kolom ‘Toegangstype’ worden de verschillende mogelijkheden van het bezoek aan het Gmail account weergegeven.
  • In de tweede kolom ‘Locatie (IP-adres)’ worden de IP-adressen weergegeven waar vandaan uw Gmail account is geopend.
  • In de derde kolom ‘Datum/Tijd’ worden de datum (en eventueel tijdstippen) weergegeven.
  • Klik in de rij, waarvan u denkt dat die gegevens niet van u zelf afkomstig zijn, op ‘Details weergeven’. Er worden nu meer gegevens zichtbaar over de browser en het besturingsysteem waarmee uw account bezocht is.

Print de pagina met kolom of maak een schermafbeelding van de pagina. U kunt daarnaast ook de gegevens kopiëren en in een document plakken. 

Bron: Copyright Gmail ©, Internetsporen.