Cijfers Breda vs Cybercrime Landelijk

Gepubliceerd op 23 november 2018 om 07:09

Cijfers Breda

In Breda is de grootste groep inwoners 65+ maar liefst 21,5 % (33.440) toch is deze groep het minst getroffen door cybercrime in 2017, het landelijk gemiddelde van deze groep lag op 8,9%.

De kwetsbaarste groepen blijken uit deze cijfers toch de jongeren tussen 14 en 24 jaar, in 2017 was gemiddeld 1 op de 5 jongeren slachtoffer (19,5%). In Breda hebben we 25.549 jongeren in deze leeftijds categorie.

"Volgens het CBS zijn in 2017 in totaal 33% van de inwoners van Breda het slachtoffer geworden van criminaliteit, waarvan 17.4% Cybercrime slachtoffers. Dat zijn serieuze aantallen, vanaf 14+ meer dan 27.000 Cybercrime slachtoffers." 

Bron: CBS, Gemeente Breda,  (E. GJ. H.)