De bibliotheek voor de bestrijding van digitale criminaliteit

Doe jij mee met de strijd tegen cybercrime in Breda?

Gepubliceerd op 28 februari 2019 om 18:04

We Want You Gemeente Breda

Wat?

Zoals we inmiddels weten gaat Cybercrime een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij – zo ook in Breda. Het tegengaan van Cybercrime is een grote uitdaging omdat het internet anoniem en wereldwijd is. Juist daarom moeten we veel meer aan de voorkant zitten: preventie dus! 

Waarom? 

Rondom Cybercrime is nu nog een gebrek aan kennis en is bij slachtoffers vaak sprake van schaamte. Bij vragen of behoefte aan ondersteuning, weten bewoners vaak niet waar ze terecht kunnen. Daarom starten wij in Breda het project ‘Digitale Buurtambassadeurs’ om bewoners meer te betrekken op het gebied van digitale veiligheid. 

Hoe? 

Betrokken buurtbewoners worden opgeleid om als aanspreekpunt of vraagbaak te dienen voor de buurtgenoten op het gebied van Cybercrime. Op deze manier willen wij samen Cybercrime bespreekbaar maken en uit de onbekendheid halen. Daarnaast is de buurtambassadeur een schakel tussen gemeente, politie en bewoners en kunnen zij zo bijdragen aan de digitale weerbaarheid van hun buurtgenoten.

Aanmelden 

Ben jij het verbindend element tussen gemeente, politie en buurtbewoners op het gebied van Cybercrime-preventie en ben jij bereid een stapje extra te zetten voor je buurt? Meld je dan aan als "Digitale Buurtambassadeur". Aanmelden kan op de volgende email adressen, buurtpreventie@breda.nl of peter@cybercrimeinfo.nl onder vermelding 'Ik wil me aanmelden als Digitale Buurtambassadeur'.

In 2019 organiseerden wij vier bijeenkomsten om de buurtambassadeurs te leren kennen en te trainen. De eerste intro-bijeenkomst vond plaats op maandagavond 1 april 2019 (geen grap). 

Zo zorgen wij samen voor een digitaal veilig Breda!

Gemeente Breda en Cybercrimeinfo.nl

'Samen voor digitale veiligheid'