Stedelijk ecosysteem voor cyberweerbaarheid

Gepubliceerd op 13 juli 2020 om 15:27

Dat ontwrichting van de maatschappij mogelijk is door het uitvallen van digitale systemen is bekend. Landelijk is er daarom al veel geregeld om te zorgen dat vitale bedrijven weerbaar zijn, op stedelijk niveau is dat echter nog niet het geval. Daarom starten we in Breda met een lokaal cyberweerbaar ecosysteem.

Gemeente initiërende rol

Dit ecosysteem bestaat uit organisaties die bij uitval de lokale situatie dusdanig ontwrichten dat er maatschappelijk, economische of politieke onrust ontstaat en organisaties die een rol spelen bij het zoveel mogelijk voorkomen van een digitale uitval. Voor de hand liggende organisaties zijn de politie, energie-, datacommunicatie- en waterleveranciers. De gemeente heeft een initiërende rol naast dat ze ook deelnemer zijn. Welke organisaties lokaal-vitaal zijn is gelijk ook een van de onderwerpen waar binnen het project onderzoek naar wordt gedaan. Dat onderzoek leidt tot criteria die op lokaal niveau zijn te gebruiken om te bepalen welke organisaties lokaal-vitaal zijn en gevraagd worden deel te nemen aan het ecosysteem. Deze organisaties noemen we de inner circle. Binnen de inner circle wordt zeer vertrouwelijke informatie uitgewisseld. Bijvoorbeeld over een cyber aanval en hoe die verwerkt is.

Koude periode

Het delen van zeer gevoelige informatie vraagt om een duidelijk afspraken stelsel. Uit ervaring weten we dat in de ‘koude periode’ (wanneer er nog geen crisis is) het vertrouwen opgebouwd moet worden om bij een uitval van digitale systemen snel te kunnen schakelen. Het afsprakenstelsel over het delen van informatie binnen de inner circle is het tweede onderdeel dat we in dit project gaan uitwerken en testen.

Omdat er veel kennis wordt gedeeld ontstaat er ook een cyberdreigingsbeeld voor de stad. Met deze kennis gaan we organisaties buiten de inner-circle informeren. Het is bekend dat voorbeelden van dichtbij, van mensen en organisaties die je kent veel meer aanspreken dan een voorbeeld van ransomware ergens in een ander land. De bedoeling is dat we niet alleen waarschuwen maar ook praktische tips meegeven wat je er aan kunt doen.

Cyberweerbaar ecosysteem

Een cyberweerbaar ecosysteem zet je niet voor een korte periode op. We hebben de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan die structureel duurzaam is. Ook de toegevoegde waarde wordt uitgeprobeerd en wat het waard is om als organisatie deel te nemen aan de inner-circle.

Dit project wordt ondersteund door het Digital Ecosystems Institute dat in samenwerking met Nyenrode Business University een werkgroep opzet om onderzoek te doen naar de drie hierboven genoemde best practices. We nodigen iedereen uit die voor hun stad ook een lokaal cyberweerbaar ecosysteem willen opzetten om deel te nemen aan de werkgroep.

Hans Nouwens | Connected Worlds