Rapporten 2023 november

Rapporten 2023 november
, Veeam ONE, Google Android, Samsung Mobile, SolarWinds, Trend Micro Apex One, Progress WS_FTP, Atlassian Confluence, Foxit PDF Editor, en PostgreS…

Kwetsbaarheden CVE's 2023 september

Kwetsbaarheden CVE's 2023 september
…van de software. De kwetsbaarheid heeft invloed op diverse producten, waaronder Trend Micro Apex One 2019 en Worry-Free Business Security (WFBS) 1…

Slachtofferanalyse en Trends van Week 18-2024

Slachtofferanalyse en Trends van Week 18-2024
…gebruikte EDR/XDR-technologie, specifiek Trend Micro Apex One, niet in staat was de inbreuk te detecteren of te blokkeren. De machines die van bui…