Kwetsbaarheden CVE's 2024 januari

Kwetsbaarheden CVE's 2024 januari
…kwetsbaarheden in Connect Secure VPN, die door aanvallers actief werden misbruikt. De kwetsbaarheden, aangeduid als CVE-2023-46805 en CVE-2024-218…

Kwetsbaarheden CVE's

Kwetsbaarheden CVE's
…geweest van aanvallen die de CVE-2023-46805 authenticatieomzeiling en de CVE-2024-21887 commando-injectiefouten als zero-days hebben geketend sind…