Kwetsbaarheden CVE's

Kwetsbaarheden CVE's
…beveiligingslekken, geïdentificeerd als CVE-2024-22245 met een CVSSv3-basisscore van 9,6/10 en CVE-2024-22250 met een score van 7,8/10, stellen kw…