Kwetsbaarheden CVE's 2024 maart

Kwetsbaarheden CVE's 2024 maart
CVE-2024-21762, in het FortiOS SSL-VPN te adresseren. Deze kwetsbaarheid, die een hoge urgentie en impact heeft gekregen van het Nationaal Cyber Security Centr…

Kwetsbaarheden CVE's 2024 februari

Kwetsbaarheden CVE's 2024 februari
…externe code (RCE) in FortiOS SSL VPN, die mogelijk wordt misbruikt in aanvallen. De kwetsbaarheid, gevolgd als CVE-2024-21762 / FG-IR-24-015, heeft een ernsti…