APT


Laatste update: 09 maart 2023


APT staat voor Advanced Persistent Threat, oftewel een geavanceerde en doelgerichte dreiging die langdurig en persistent is. APT's worden vaak geassocieerd met geavanceerde hacking-groepen die specifieke organisaties of landen als doelwit hebben. In dit artikel zullen we bespreken wat APT's zijn, hoe ze werken en welke stappen organisaties kunnen nemen om zichzelf te beschermen.

Wat zijn APT's?

Een APT is een zeer gesofisticeerde en gerichte aanval, vaak door een groep hackers die specifiek zijn getraind in het uitvoeren van dergelijke aanvallen. In tegenstelling tot een normale cyberaanval, is een APT vaak gericht op het verkrijgen van gevoelige informatie of intellectueel eigendom over een langere periode. APT's kunnen maanden of zelfs jaren duren, en de aanvallers gebruiken geavanceerde technieken om zich te verbergen en hun sporen te wissen.

Hoe werken APT's?

De eerste stap in een APT is het verkrijgen van toegang tot het netwerk van het doelwit. Dit kan gebeuren door middel van phishing-e-mails, het exploitatie van software kwetsbaarheden, of het gebruik van social engineering-technieken. Eenmaal binnen, zullen de aanvallers zich vaak voordoen als legitieme gebruikers om onopgemerkt te blijven. Ze gebruiken geavanceerde technieken zoals het versleutelen van hun communicatie, het creëren van backdoors in systemen en het manipuleren van logbestanden om hun activiteiten te verbergen.

De aanvallers kunnen zich vervolgens verplaatsen binnen het netwerk van het doelwit, en proberen toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Dit kan onder meer het stelen van inloggegevens, het kopiëren van bestanden en het installeren van keyloggers zijn. Vaak wordt deze informatie in het geheim verzameld en verstuurd naar een externe server die wordt gecontroleerd door de aanvallers.

Hoe kunnen organisaties zich beschermen tegen APT's?

Het is belangrijk om te begrijpen dat APT's niet kunnen worden gestopt met traditionele beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en antivirusprogramma's. APT's zijn ontworpen om deze maatregelen te omzeilen en zich te verbergen in het netwerk. Daarom is het belangrijk om verschillende lagen van beveiliging te hebben en om een proactieve benadering te hanteren om te voorkomen dat APT's toegang krijgen tot uw netwerk.

Een van de belangrijkste maatregelen is om medewerkers te trainen in het herkennen van phishing-e-mails en andere social engineering-aanvallen. Het is ook belangrijk om regelmatig updates en patches uit te voeren voor alle software en systemen. Een andere belangrijke maatregel is om netwerkverkeer te monitoren en verdachte activiteiten te detecteren, zodat actie kan worden ondernomen voordat er ernstige schade wordt aangericht.

Ten slotte is het belangrijk om een incident response-plan te hebben voor het geval er toch een APT plaatsvindt. Dit plan moet onder meer bevatten hoe u de aanval detecteert, hoe u deze stopt en hoe u uw systemen weer herstelt. Het is ook belangrijk om te weten welke externe partijen u moet inschakelen, zoals een forensisch onderzoeksbureau of de politie.