Cyber spelfouten

Veelvoorkomende foutief gespelde woorden gerelateerd aan cybercrime.

Top 100

 1. Phishing - fishing, phising, phishin, fhishing
 2. Malware - mallware, mawlware, malwear
 3. Ransomware - ransomeware, ransomwhere, ransome ware
 4. Spoofing - spoofeing, spoufing, spofing
 5. Encryption - incryption, encryptian, encrytion
 6. Hacker - haker, hackker, hackar
 7. Trojan - trojon, trajan, trujan
 8. Spyware - spayware, spiware, spywere
 9. Adware - addware, adwere, adwire
 10. Botnet - botnett, bottnet, botnete
 11. Firewall - firewal, fierwall, fire wall
 12. Antivirus - anti-virus, antivirous, antiviras
 13. DDoS - ddos, ddoss, dos attack
 14. Data breach - data breech, data brach, data breeche
 15. Cybersecurity - cyber security, cyber securty, cybersecuity
 16. Exploit - expliot, exployt, expolit
 17. Zero day - zero-day, zerro day, zero dey
 18. VPN - v.p.n., vpen, vnp
 19. Skimming - skiming, skyming, scamming
 20. Keylogger - keyloger, key logger, keyloggr
 21. Rootkit - root kit, rotkit, rookit
 22. Scam - scamm, scamms, scaam
 23. Social engineering - social enginering, sociel engineering, social engeneering
 24. Hacking - hackng, haking, hackin
 25. Whaling - wailing, whalling, whaleing
 26. Smishing - smshing, sms-phishing, smising
 27. Vishing - vishing, vishin, fishin
 28. Spam - spamm, spaam, spamming
 29. Patch - pach, path, petch
 30. Threat - thret, threate, thraet
 31. Vulnerability - vulnerablity, vunerability, vulneribility
 32. Malicious - malitious, maliscious, malisious
 33. Penetration testing - penetration testin, penetraion testing, pen testing
 34. Intrusion - intrution, intrusion, intrushion
 35. Credential stuffing - credential stuffin, credential stufing, credential stuffing
 36. Worm - worme, wurm, wrom
 37. Cryptojacking - cryptojacking, crypto-jacking, crypto jacking
 38. Pharming - pharming, farming, pharmming
 39. Spoof - spooph, spooff, spof
 40. Cyberattack - cyber attack, cyberattck, cyber atack
 41. Man-in-the-middle - man in the middle, man-in-middle, maninthemiddle
 42. DDoS mitigation - ddos mitigation, dos mitigation, ddos mitigaton
 43. Forensics - fornesics, forenics, forensic
 44. Risk assessment - risk assesment, risk asessment, risk assment
 45. Security breach - security brech, security brach, security breech
 46. Incident response - incident responce, incident respons, incident respones
 47. Data protection - data protecion, data protecton, data protectin
 48. Dark web - darkweb, dark wep, dark webb
 49. Deep web - deepweb, deep wep, deep webb
 50. IoT - i.o.t., iot, i o t
 51. Backdoor - back door, bakdoor, backdor
 52. Cyber espionage - cyber espionag, cyber espiionage, cyber esponage
 53. IP spoofing - ip spofing, ip spoofin, ip spoofng
 54. Logic bomb - logic bom, logik bomb, logic bumb
 55. Macro virus - macro viruse, makro virus, macro viris
 56. Multi-factor authentication - multifactor authentication, multi factor authentication, multy-factor authentication
 57. Network security - network securty, network secuirty, network securitie
 58. Password attack - password attak, pasword attack, password atack
 59. Physical security - physical securty, fisical security, physical secuity
 60. Privacy violation - privacy violaton, privacy violasion, privacy voilation
 61. Security policy - security policiy, securty policy, security policie
 62. Software piracy - software piarcy, sofware piracy, software piracey
 63. Spear phishing - spear phising, speer phishing, spear fising
 64. SQL injection - sql injecton, sql injection, squal injection
 65. SSL encryption - ssl encrytion, ssl encrypton, ssl encrption
 66. System security - system securty, sistem security, system secuity
 67. Unauthorized access - unauthorised access, unauthorized acces, unautorized access
 68. Web security - web securty, web secuity, web securitie
 69. Wireless security - wireless securty, wireless secuity, wireles security
 70. Access control - acess control, access controle, accses control
 71. Biometric security - biometric securty, biomatric security, biometric secuity
 72. Cloud security - cloud securty, clowd security, cloud secuity
 73. Cyber law - cyberlaw, cyber law, cyber lauw
 74. Digital forensics - digital forensic, digital forensics, digital fornesics
 75. Endpoint security - endpoint securty, endpoint secuity, endpoint securitie
 76. Fileless malware - fileless mallware, fileless malwear, fileles malware
 77. Hardware security - hardware securty, hardware secuity, hardware securitie
 78. Identity theft - identity thef, identity theft, identity theft
 79. Information security - information securty, information secuity, information securitie
 80. Malvertising - malvertising, malvertizing, malvertissing
 81. Network monitoring - network monitorng, network monitering, network monitorin
 82. Patch management - patch managment, patch managament, patch manegement
 83. Ransomware attack - ransomware atack, ransomware attak, ransomware atak
 84. Security architecture - security archetecture, security archtecture, security arhitecture
 85. Security audit - security audt, security audit, security audid
 86. Threat intelligence - threat inteligence, threat intellgence, threat intellgence
 87. Threat modeling - threat modelin, threat modelling, threat modelng
 88. Two-factor authentication - two factor authentication, two-factor authentification, twofactor authentication
 89. Virus detection - virus detecton, virus detecion, virus detectin
 90. Web application security - web application securty, web application secuity, web application securitie
 91. Wiretap - wire tap, wiretap, wiretapp
 92. Zero trust security - zero trust securty, zero trust secuity, zero trust securitie
 93. Zombie network - zombie netwerk, zombi network, zombie netwok
 94. Account takeover - account take over, account take-over, account takeoover
 95. Advanced persistent threat - advanced persistant threat, advanced persitent threat, advansed persistent threat
 96. Business email compromise - business e-mail compromise, bussiness email compromise, business email compromize
 97. Cyber insurance - cyber insurace, cyber insurence, cyber insuranc
 98. Digital identity - digital identy, digital identiti, digital identity
 99. Incident management - incident managment, incident managament, incident manegement
 100. Mobile security - mobile securty, mobile secuity, mobile securitie