Encryptieprotocol


Een encryptieprotocol is eigenlijk een set regels die bepaalt hoe gegevens versleuteld en ontsleuteld moeten worden. Het is een soort handleiding die ervoor zorgt dat informatie op een veilige manier wordt omgezet in een code (encryptie) voordat deze wordt verzonden over het internet of een ander netwerk. De ontvanger, die de juiste 'sleutel' heeft, kan deze code dan weer omzetten in de originele informatie (decryptie).

Door het gebruik van encryptieprotocollen kunnen we ervoor zorgen dat gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, creditcardnummers of persoonlijke berichten, beschermd wordt tegen hackers of andere kwaadwillenden. Er zijn verschillende soorten encryptieprotocollen, zoals SSL/TLS voor beveiligde verbindingen op het internet, en WPA2 voor de beveiliging van wifi-netwerken. Elk protocol heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en toepassingen, maar het uiteindelijke doel is altijd om de privacy en veiligheid van data te waarborgen.