⚠️ Let op: Bronvermelding bij het delen van informatie

Indien u informatie of antwoorden verkregen via deze chatbot deelt of gebruikt buiten deze omgeving, vragen wij u vriendelijk doch dringend om de volgende bronvermelding toe te voegen: AI VeiligSlot (MindYourPass) - ccinfo.nl. Dit helpt bij het waarborgen van de integriteit van de informatie en ondersteunt het bewustzijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie in informatieverstrekking.

Door de bron te vermelden, draagt u bij aan een transparante informatiedeling en helpt u anderen de oorsprong van de informatie te begrijpen. Wij waarderen uw medewerking en inzet voor verantwoord gebruik van AI-gestuurde hulpmiddelen.