Smaad of laster


Laatste update: 09 maart 2023


Wat is het en hoe kun je jezelf beschermen?

Smaad en laster zijn twee termen die vaak gebruikt worden in relatie tot online en offline communicatie. Beide termen zijn gerelateerd aan het schaden van iemands reputatie en eer, maar er is een belangrijk verschil tussen smaad en laster.

Smaad verwijst naar het publiekelijk beschuldigen van iemand van een misdrijf, zonder dat daarvoor voldoende bewijs is. Het doel van smaad is om de persoon in diskrediet te brengen en zijn of haar reputatie te beschadigen.

Laster daarentegen is het publiekelijk verspreiden van onwaarheden over een persoon, met als doel zijn of haar reputatie te beschadigen. In tegenstelling tot smaad, waarbij er een kern van waarheid kan zijn, is laster altijd gebaseerd op leugens.

Beide vormen van communicatie kunnen ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Het kan leiden tot persoonlijke en professionele schade, zoals het verlies van een baan of het verliezen van vriendschappen en relaties.

Het internet heeft het voor mensen gemakkelijker gemaakt om smaad en laster te verspreiden. Anonieme sociale media-accounts, blogs en forums zijn bijvoorbeeld platformen waarop mensen gemakkelijk onwaarheden kunnen verspreiden zonder zich zorgen te maken over de gevolgen.

Als je het slachtoffer bent van smaad of laster, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen. Hier zijn een paar tips:

  1. Verzamel bewijs: sla alle berichten, e-mails, enz. op die de smaad of laster bevatten. Maak indien mogelijk ook screenshots van de inhoud.

  2. Meld het bij de website of het platform waarop de smaad of laster wordt verspreid. Veel platforms hebben richtlijnen tegen smaad en laster en zullen actie ondernemen om het te verwijderen.

  3. Neem contact op met de politie. Smaad en laster zijn strafbaar volgens de wet en de politie kan helpen bij het opsporen van de dader.

  4. Overweeg juridische stappen. Als de smaad of laster ernstige schade heeft veroorzaakt, kan het de moeite waard zijn om een advocaat in te schakelen en een rechtszaak aan te spannen.

Als je zelf communiceert online, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met wat je zegt en hoe je het zegt. Vermijd het publiekelijk beschuldigen van iemand van een misdrijf zonder voldoende bewijs. Als je iets over iemand wilt zeggen, controleer dan eerst of het waar is en hoe het kan worden bewezen.

In een tijd waarin online communicatie steeds belangrijker wordt, is het van vitaal belang om bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van smaad en laster. Wees voorzichtig met wat je zegt en doe je best om jezelf te beschermen tegen dit soort schadelijke communicatie.