Spam


 SPAM staat voor 'Sending People Annoying Mail'. Een spambericht is een bericht dat u ongevraagd ontvangt. Denk aan een e-mailbericht of een sms'je. De inhoud van het bericht bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van spam, die moet commercieel, ideëel of charitatief zijn. In de Telecommunicatiewet staat dat het versturen van spam in Nederland is verboden.

Een algemene technische oplossing tegen Spam bestaat niet. Het voorkomen en bestrijden is afhankelijk van een aantal factoren.

Het begin

Op 3 mei 1978 verstuurde Gary Thuerk als marketingmedewerker van het toenmalige Digital Equipment (DEC) als eerste een commerciële boodschap aan een groot aantal mensen via e-mail. Het ging om 393 e-mailadressen. Vandaag de dag heeft spam epidemische vormen aangenomen met dagelijks naar schatting 120 miljard boodschappen die samen 90 procent van het e-mailverkeer voor hun rekening nemen.

Welke soorten

  • Spam via e-mail

Spam is van oorsprong het ontvangen van ongewenste berichten via e-mail. Een spamfilter is een goede manier om deze e-mailtjes te scheiden van de rest. U kunt bijvoorbeeld gratis het filter MailWasher of SPAMfighter uitproberen.

  • Comment spam

Comment spam staat voor reclameberichten die in de vorm van commentaar op websites worden gepost, bijvoorbeeld op nieuwssites, in gastenboeken en op weblogs (blogs). Commentaar op websites is erg populair en soms zelfs leuker om te lezen dan het artikel zelf. Dat weten spammers ook en daarom zetten zij reclameboodschappen graag op die manier op websites vaak in combinatie met links naar reclame websites. Meestal betreft het commentaar in de vorm van korte en nietszeggende (algemene) tekst als "great article, great blog" of "I'm impressed, visit my site!" samen met een link naar een reclame website.

  • Phishing

Soms gaat het bij spam om een vorm van 'phishing'. Door misleiding en bedrog via onechte e-mails die in grote hoeveelheden verstuurd worden, proberen fraudeurs u persoonlijke informatie te ontfutselen. Ze 'vissen' als het ware naar uw gegevens. De gegevens waar de criminelen om vragen zijn bijvoorbeeld uw logingegevens, wachtwoorden, bankrekening, creditcard gegeven en/of sofi-nummer. 

  • Splog

Een splog (spam blog) is een weblog (blog) die alleen maar bestaat uit spam. Alles op zo'n website is niks anders dan spam en slechts bedoeld om reclame te maken voor spam producten of u naar websites met nog meer spam reclame te lokken.