Hoe herstel je snel van een cyberaanval?

Gepubliceerd op 29 mei 2024 om 17:56

Eerste stappen en analyse

Een cyberincident kan ernstige gevolgen hebben voor zowel individuen als organisaties. Of het nu gaat om een malware-aanval, een datalek of een phishing-incident, de impact kan groot zijn en het herstelproces kan complex en tijdrovend zijn. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) biedt een uitgebreid stappenplan voor het herstellen van een cyberincident, zodat getroffen partijen snel en effectief weer op de been kunnen komen. Na een cyberincident is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. De eerste stap is het incident te identificeren en te analyseren. Dit houdt in dat je moet vaststellen wat er precies is gebeurd, welke systemen zijn getroffen en wat de omvang van de schade is. Het is cruciaal om hierbij gedetailleerde logboeken en andere relevante gegevens te verzamelen. Deze informatie helpt niet alleen bij het herstelproces, maar kan ook van onschatbare waarde zijn bij een eventueel onderzoek naar de daders van het incident. Het is ook belangrijk om het incident te melden bij de juiste instanties, zoals de politie of een toezichthouder, zodat zij op de hoogte zijn en eventueel kunnen helpen bij het onderzoek.

Nadat je een goed beeld hebt van wat er is gebeurd, is het tijd om je systemen te isoleren om verdere schade te voorkomen. Dit kan betekenen dat je geïnfecteerde systemen loskoppelt van het netwerk om te voorkomen dat de aanval zich verder verspreidt. Het is ook raadzaam om wachtwoorden te wijzigen en andere beveiligingsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de aanvallers opnieuw toegang krijgen. Tijdens dit proces is het belangrijk om nauw samen te werken met je IT-team of externe experts om ervoor te zorgen dat alle stappen correct en grondig worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het herstelproces is het schoonmaken van je systemen. Dit houdt in dat je malware verwijdert, beveiligingspatches toepast en je systemen opnieuw configureert om toekomstige aanvallen te voorkomen. Het kan ook nodig zijn om bepaalde systemen opnieuw te installeren of te vervangen als ze ernstig zijn aangetast. Zorg ervoor dat je back-ups up-to-date zijn en niet zijn geïnfecteerd voordat je ze terugzet. Regelmatige back-ups en een goed back-upbeheer kunnen het verschil maken tussen een snelle herstelperiode en een langdurige, kostbare hersteloperatie.

Communicatie speelt ook een cruciale rol tijdens het herstelproces. Het is belangrijk om transparant te zijn over wat er is gebeurd (dus geen storing, maar een cyberaanval), vooral als er klantgegevens zijn gelekt of andere gevoelige informatie is betrokken. Informeer je klanten, partners en andere belanghebbenden over de aard van het incident, de genomen maatregelen en wat zij zelf kunnen doen om zich te beschermen. Goede communicatie kan helpen om het vertrouwen van je stakeholders te behouden en reputatieschade te beperken. Een ander belangrijk aspect van het herstelproces is het uitvoeren van een grondige evaluatie nadat het incident is opgelost. Dit houdt in dat je analyseert wat er is gebeurd, hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden en wat je kunt doen om herhaling te voorkomen. Deze evaluatie moet leiden tot verbeteringen in je beveiligingsmaatregelen en -procedures, zodat je beter beschermd bent tegen toekomstige aanvallen. Het is ook nuttig om een incident response plan op te stellen of te actualiseren, zodat je beter voorbereid bent op eventuele toekomstige incidenten.

Proactieve beveiligingsmaatregelen en forensisch onderzoek

Na het vaststellen van het incident en het isoleren van de getroffen systemen, begint het daadwerkelijke herstelproces. Dit houdt in dat je de schade die is aangericht zoveel mogelijk probeert te herstellen en je systemen weer operationeel maakt. Een van de eerste stappen in dit proces is het herstellen van je back-ups. Het is cruciaal om te controleren of de back-ups niet geïnfecteerd zijn voordat je ze terugzet. Dit kan betekenen dat je extra scans moet uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen malware of andere schadelijke software in de back-ups aanwezig is. Naast het herstellen van back-ups, is het ook belangrijk om je beveiligingsmaatregelen te herzien en te versterken. Dit kan inhouden dat je beveiligingspatches toepast die mogelijk nog niet waren geïnstalleerd op het moment van het incident. Deze patches kunnen kwetsbaarheden in je systemen dichten die door de aanvallers zijn misbruikt. Het kan ook nodig zijn om je netwerkconfiguraties te controleren en te verbeteren om toekomstige aanvallen te voorkomen. Dit kan onder andere het aanpassen van firewall-instellingen, het implementeren van strengere toegangscontroles en het segmenteren van je netwerk omvatten.

Tijdens het herstelproces is het essentieel om voortdurend te monitoren op verdachte activiteiten. Cybercriminelen proberen soms opnieuw toegang te krijgen tot systemen die zij eerder hebben aangevallen. Door je systemen continu te monitoren, kun je verdachte activiteiten snel detecteren en direct actie ondernemen om verdere schade te voorkomen. Het implementeren van een Intrusion Detection System (IDS) of een Intrusion Prevention System (IPS) kan hierbij helpen. Een andere belangrijke stap in het herstelproces is het uitvoeren van een forensisch onderzoek. Dit onderzoek helpt om te achterhalen hoe de aanvallers toegang hebben gekregen tot je systemen en welke methoden zij hebben gebruikt. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor het verbeteren van je eigen beveiliging, maar kan ook van waarde zijn voor andere organisaties die mogelijk met dezelfde dreiging te maken krijgen. Daarnaast kan het forensisch onderzoek bewijs leveren dat je kunt gebruiken bij het melden van het incident aan de autoriteiten en het mogelijk vervolgen van de daders.

Tijdens het forensisch onderzoek is het belangrijk om de integriteit van de bewijsmaterialen te waarborgen. Dit houdt in dat je zorgvuldig omgaat met logbestanden, systeembeelden en andere relevante gegevens. Het is raadzaam om hierbij gebruik te maken van gespecialiseerde software en technieken om ervoor te zorgen dat de gegevens niet worden gewijzigd of beschadigd. In sommige gevallen kan het nodig zijn om externe forensische experts in te schakelen om je te helpen bij dit proces. Naast de technische aspecten van het herstelproces, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de menselijke kant. Cyberincidenten kunnen een grote impact hebben op je personeel en klanten. Het is belangrijk om hen goed te informeren over wat er is gebeurd, welke maatregelen zijn genomen en wat zij zelf kunnen doen om hun eigen veiligheid te waarborgen. Dit kan onder andere inhouden dat je hen voorziet van informatie over het herkennen van phishing e-mails, het gebruik van sterke wachtwoorden en het belang van regelmatige software-updates.

Het herstellen van de relaties met klanten en partners kan een uitdaging zijn na een cyberincident. Transparantie en open communicatie zijn hierbij cruciaal. Door eerlijk en open te zijn over het incident en de genomen maatregelen, kun je het vertrouwen van je stakeholders behouden en zelfs versterken. Dit kan onder andere betekenen dat je regelmatig updates geeft over de voortgang van het herstelproces en eventuele aanvullende maatregelen die je neemt om herhaling te voorkomen. Een belangrijk aspect van het herstelproces is het leren van de incidenten die hebben plaatsgevonden. Dit houdt in dat je een gedetailleerde evaluatie uitvoert van wat er is gebeurd en hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden. Op basis van deze evaluatie kun je verbeteringen aanbrengen in je beveiligingsmaatregelen en -procedures. Dit kan onder andere inhouden dat je nieuwe technologieën implementeert, je beveiligingsbeleid herziet en je personeel traint op het gebied van cyberbeveiliging.

Integratie van beveiligingsmaatregelen en lange termijn strategie

Een ander essentieel aspect van het herstel na een cyberincident is de rol van communicatie binnen en buiten de organisatie. Heldere en transparante communicatie kan het verschil maken tussen het behouden van het vertrouwen van je stakeholders en het verliezen van je reputatie. Na een cyberincident moet je niet alleen de technische problemen aanpakken, maar ook zorgen dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over wat er is gebeurd en welke stappen worden genomen om de situatie onder controle te krijgen. Interne communicatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat alle medewerkers weten wat hun rol is tijdens het herstelproces. Dit kan onder andere betekenen dat je regelmatig updates geeft over de voortgang van het herstel en hen informeert over eventuele wijzigingen in procedures of beveiligingsmaatregelen. Door open en eerlijk te communiceren, kun je ervoor zorgen dat je team zich gesteund voelt en gemotiveerd blijft om bij te dragen aan het herstelproces. Het kan ook nuttig zijn om een centraal aanspreekpunt aan te wijzen waar medewerkers terecht kunnen met vragen of zorgen.

Externe communicatie is net zo belangrijk, vooral als er klantgegevens of andere gevoelige informatie zijn betrokken bij het incident. Het is essentieel om je klanten, partners en andere belanghebbenden tijdig te informeren over het incident. Dit kan onder andere inhouden dat je hen op de hoogte stelt van wat er is gebeurd, welke gegevens mogelijk zijn getroffen en welke maatregelen je hebt genomen om verdere schade te voorkomen. Transparantie is hierbij key; door open te zijn over de situatie, kun je het vertrouwen van je stakeholders behouden en reputatieschade beperken. Naast communicatie is het ook belangrijk om de juridische aspecten van een cyberincident zorgvuldig te beheren. Dit omvat het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot datalekken en andere cyberincidenten. In de Europese Unie betekent dit bijvoorbeeld dat je onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht bent om een datalek binnen 72 uur te melden aan de relevante toezichthouder. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je organisatie een duidelijk begrip heeft van deze verplichtingen en beschikt over de nodige procedures om aan deze eisen te voldoen.

Het inschakelen van juridische experts kan je helpen om deze verplichtingen na te leven en eventuele juridische gevolgen van het incident te beperken. Juridische experts kunnen je ook adviseren over de stappen die je moet nemen om je te beschermen tegen mogelijke rechtszaken en andere juridische problemen die kunnen voortvloeien uit het incident. Dit kan onder andere inhouden dat je je juridische documenten en contracten herzien om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn en de nodige bescherming bieden. Een goed herstelplan omvat ook het documenteren van het hele herstelproces. Dit betekent dat je gedetailleerde aantekeningen maakt van alle stappen die zijn genomen, van het moment dat het incident werd ontdekt tot de uiteindelijke oplossing. Deze documentatie kan nuttig zijn voor toekomstige referentie en kan je helpen om je herstelprocessen te verbeteren. Het kan ook van waarde zijn als bewijs in het geval van een juridische procedure of een onderzoek door de autoriteiten.

Een ander belangrijk element van het herstelproces is het uitvoeren van een post-incident evaluatie. Deze evaluatie moet een grondige analyse bevatten van wat er is gebeurd, hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden en welke lessen je kunt trekken om je beveiligingsmaatregelen te verbeteren. Deze evaluatie kan helpen om zwakke punten in je beveiligingsinfrastructuur te identificeren en gerichte verbeteringen door te voeren om toekomstige incidenten te voorkomen. Het is belangrijk om deze evaluatie objectief en grondig uit te voeren, waarbij je alle relevante gegevens en feedback van betrokkenen meeneemt. Na de evaluatie is het tijd om de opgedane lessen in de praktijk te brengen. Dit kan onder andere betekenen dat je je beveiligingsbeleid en procedures herziet en aanpast op basis van de bevindingen van de evaluatie. Het kan ook inhouden dat je investeert in nieuwe technologieën of extra training voor je personeel om ervoor te zorgen dat je beter voorbereid bent op toekomstige dreigingen. Het is belangrijk om deze verbeteringen regelmatig te evalueren en aan te passen om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven.

Het herstellen van een cyberincident kan een langdurig en complex proces zijn, maar met de juiste aanpak en maatregelen kun je de schade beperken en je organisatie sterker maken. Door proactief te zijn, te investeren in goede beveiligingsmaatregelen en een cultuur van beveiliging te bevorderen, kun je de veerkracht van je organisatie vergroten en beter voorbereid zijn op toekomstige dreigingen. Het is belangrijk om te beseffen dat cyberbeveiliging een continu proces is dat voortdurende aandacht en verbetering vereist. Door voortdurend te evalueren en aan te passen, kun je ervoor zorgen dat je organisatie altijd goed beschermd is tegen de steeds veranderende dreigingen van de digitale wereld.

In conclusie, het herstel na een cyberincident is een complex en gelaagd proces dat een strategische aanpak vereist. Door een combinatie van technologische oplossingen, organisatorische maatregelen en een sterke beveiligingscultuur kun je de veerkracht van je organisatie vergroten en beter voorbereid zijn op toekomstige dreigingen. Het is belangrijk om te blijven investeren in cyberbeveiliging, continu te leren van ervaringen en samen te werken met anderen in het veld. Zo kun je niet alleen je eigen organisatie beschermen, maar ook bijdragen aan een veiliger digitaal ecosysteem voor iedereen.

Begrippenlijst: Sleutelwoorden uitgelegd

 • Malware: Schadelijke software die is ontworpen om schade aan te richten of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot computersystemen.
 • Datalek: Een beveiligingsincident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens worden gekopieerd, verzonden, bekeken, gestolen of gebruikt door een individu die daar geen autorisatie voor heeft.
 • Phishing: Een vorm van internetfraude waarbij criminelen vertrouwelijke informatie proberen te verkrijgen door zich voor te doen als een betrouwbare entiteit via e-mail, telefoon of andere vormen van communicatie.
 • Logboeken: Digitale registers die automatisch worden bijgehouden door systemen om activiteiten en gebeurtenissen vast te leggen.
 • Beveiligingspatches: Updates voor software of systemen die beveiligingskwetsbaarheden oplossen en beschermen tegen bekende aanvallen.
 • Back-ups: Kopieën van bestanden en gegevens die worden gemaakt om gegevensverlies te voorkomen in geval van een systeemfout of cyberaanval.
 • Firewall: Een netwerkbeveiligingssysteem dat netwerkverkeer monitort en beheert, en ongeautoriseerde toegang tot of vanuit een privé-netwerk verhindert.
 • Intrusion Detection System (IDS): Een systeem dat netwerk- of systeemactiviteiten monitort op kwaadaardige activiteiten of beleidsinbreuken.
 • Intrusion Prevention System (IPS): Een systeem dat bedreigingen niet alleen detecteert, maar ook voorkomt dat ze schade aanrichten.
 • Forensisch onderzoek: Het proces van het onderzoeken van een incident om te begrijpen hoe het is gebeurd, welke schade is aangericht, en wie verantwoordelijk is.
 • Multi-factor authenticatie (MFA): Een beveiligingsproces waarbij een gebruiker pas toegang krijgt na het succesvol overleggen van twee of meer vormen van identificatie.
 • Segmentatie: Het verdelen van een netwerk in verschillende subnetwerken, elk met zijn eigen beveiligingsmaatregelen, om de verspreiding van aanvallen te beperken.
 • Penetratietests (Pentests): Gesimuleerde cyberaanvallen uitgevoerd door beveiligingsexperts om kwetsbaarheden in systemen te identificeren en te verhelpen.
 • Security Operations Center (SOC): Een centraal punt binnen een organisatie waar de beveiliging van informatiesystemen continu wordt gemonitord en geanalyseerd.
 • Security Information and Event Management (SIEM): Een technologie die real-time analyse van beveiligingswaarschuwingen mogelijk maakt, gegenereerd door hardware en software.
 • Endpoint Detection and Response (EDR): Beveiligingstechnologie die eindpuntactiviteiten (zoals laptops en mobiele apparaten) monitort om bedreigingen te detecteren en te reageren.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Een EU-wetgeving voor gegevensbescherming en privacy voor alle individuen binnen de Europese Unie.
Basisboek Herstel Van Cyberincidenten 160524 NL Pdf
PDF – 231,8 KB 50 downloads