Hoe te beschermen tegen nieuwe ransomware varianten door middel van indicators of compromise (IOC)

Gepubliceerd op 4 juli 2024 om 16:49

De opkomst van nieuwe ransomware-varianten en het belang van bewustwording

Ransomware blijft een van de grootste bedreigingen voor zowel individuen als bedrijven. In juni alleen al hebben experts 28 nieuwe varianten van deze kwaadaardige software geïdentificeerd. Elke variant brengt unieke uitdagingen met zich mee, aangezien cybercriminelen hun methoden voortdurend verfijnen om detectie te vermijden en hun aanvallen effectiever te maken. Ransomware versleutelt belangrijke gegevens op geïnfecteerde systemen, waardoor deze ontoegankelijk worden. Vervolgens eisen de aanvallers een losgeld voor de decryptiesleutels. Deze aanvallen brengen niet alleen de veiligheid van gevoelige informatie in gevaar, maar veroorzaken ook aanzienlijke financiële schade.

Bescherming tegen deze bedreigingen begint met een goede kennis van 'indicators of compromise' (IoC's), specifieke tekenen die wijzen op een beveiligingsinbreuk. In het geval van ransomware kunnen IoC's bestaan uit specifieke bestandsextensies of hashwaarden die uniek zijn voor elke ransomware-variant. Door deze IoC's actief te monitoren, kunnen organisaties snel ingrijpen voordat de schade escaleert.

De eerste stap in de bescherming is het regelmatig trainen van medewerkers over de gevaren van ransomware en hoe ze phishing-aanvallen kunnen herkennen. Phishing is vaak de voorbode van een ransomware-aanval, omdat cybercriminelen deze tactiek gebruiken om toegang te krijgen tot netwerken. Door medewerkers bewust te maken en te trainen, bouw je een eerste verdedigingslinie op die cruciaal is voor cybersecurity.

Daarnaast is het essentieel dat alle systemen en software altijd up-to-date zijn. Cybercriminelen exploiteren bekende kwetsbaarheden in software, en door regelmatig updates uit te voeren sluit je deze veiligheidslekken. Het gebruik van geavanceerde endpoint detection and response (EDR) oplossingen is ook van cruciaal belang. Deze systemen helpen bij het detecteren van verdachte activiteiten op apparaten binnen het netwerk, wat essentieel is om de verspreiding van ransomware tegen te gaan.

Door deze eerste stappen te implementeren, legt een organisatie een solide basis voor de beveiliging tegen ransomware. In de volgende delen van dit artikel zullen we dieper ingaan op specifieke IoC's van recent geïdentificeerde ransomware-varianten en hoe je deze kunt integreren in je cybersecuritystrategie.

Essentiële verdedigingsmechanismen tegen ransomware: Back-ups en netwerksegmentatie

De volgende stap in het beschermen tegen ransomware-aanvallen is het implementeren van een robuust back-upbeleid. Het is van cruciaal belang om regelmatig back-ups te maken van alle belangrijke gegevens en deze op te slaan op locaties die niet direct toegankelijk zijn via het netwerk. Dit kan offline zijn of in de cloud met adequate beveiligingsmaatregelen. Door back-ups te isoleren van het hoofdnetwerk, bescherm je ze tegen ransomware-aanvallen die proberen alle kopieën van belangrijke bestanden te versleutelen. Het is ook belangrijk om deze back-ups regelmatig te testen om te verzekeren dat ze effectief kunnen worden hersteld in het geval van een cyberaanval.

Netwerksegmentatie is een andere cruciale beveiligingsstrategie. Door je netwerk op te delen in kleinere, beheersbare segmenten, kun je de verspreiding van ransomware beperken mocht een deel van je netwerk gecompromitteerd raken. Zorg ervoor dat kritieke systemen en gegevens worden geïsoleerd van minder beveiligde delen van het netwerk. Dit helpt om vitale onderdelen van je organisatie te beschermen tegen uitgebreide schade.

Een effectief incident response plan is ook van vitaal belang. Dit plan moet duidelijke richtlijnen bevatten voor de reactie op ransomware-aanvallen, inclusief hoe en wanneer teamleden moeten reageren. Een goed voorbereid team dat snel kan reageren, is essentieel om de impact van een aanval te minimaliseren. Stel duidelijke communicatielijnen en verantwoordelijkheden vast zodat iedereen weet wat te doen in geval van een incident.

Het beheren van toegangsrechten is eveneens belangrijk. Door toegang tot systemen en gegevens te beperken tot alleen de noodzakelijke personen, minimaliseer je de kans dat ransomware zich kan verspreiden of kritieke systemen kan compromitteren. Implementeer het principe van de minste privileges en zorg ervoor dat Multi-Factor Authentication (MFA) wordt gebruikt voor toegang tot gevoelige systemen.

Door deze maatregelen te combineren, creëer je een meerlaagse verdediging tegen ransomware die helpt om je organisatie te beschermen tegen deze voortdurend evoluerende bedreiging. In het volgende deel zullen we ingaan op specifieke maatregelen rondom het gebruik van IoC's voor een betere beveiliging tegen nieuwe ransomware-varianten.

Gebruik van indicators of compromise voor geavanceerde detectie en reactie

Het gericht inzetten van 'indicators of compromise' (IoC's), zoals specifieke SHA-256 hashes en bestandsextensies geassocieerd met bekende ransomware-varianten, is een cruciale strategie om je verdediging tegen ransomware te versterken. Deze IoC's bieden waardevolle informatie die kan worden gebruikt om inbraakpogingen te detecteren en te voorkomen voordat ze schade kunnen aanrichten.

Een eerste stap is het updaten van je beveiligingssystemen om deze IoC's actief te monitoren. Intrusion Detection Systems (IDS) en Intrusion Prevention Systems (IPS) zijn hierbij essentieel. Deze systemen kunnen worden geconfigureerd om netwerkverkeer en bestandsactiviteiten te scannen voor de bekende IoC's, zoals de unieke hashes en bestandsextensies die worden gebruikt door de nieuwste ransomware-varianten. Wanneer een overeenkomst wordt gevonden, kunnen deze systemen een waarschuwing uitgeven en automatisch actie ondernemen om de bedreiging te isoleren en te neutraliseren.

Het integreren van deze IoC's in je Threat Intelligence Platform kan ook de detectiecapaciteiten verbeteren. Door continu geüpdatet te worden met de nieuwste bedreigingsinformatie, inclusief de nieuwste ransomware IoC's, kunnen organisaties proactief reageren op pogingen tot inbraak. Het delen van deze informatie binnen je threat intelligence-community kan bovendien helpen bij het verfijnen van verdedigingsstrategieën en het versnellen van de reactie op nieuwe dreigingen.

Monitoring en logging zijn eveneens cruciaal. Configureer je Security Information and Event Management (SIEM)-systeem om specifiek te zoeken naar de IoC's. Dit omvat het controleren van logbestanden op tekenen van de aanwezigheid van de specifieke ransomware-varianten. Door deze monitoring kunnen beveiligingsteams snel geïnformeerd worden over mogelijke inbreuken en onmiddellijk ingrijpen.

Netwerkbeveiligingstechnieken zoals het blokkeren van toegang tot bekende kwaadaardige domeinen en IP-adressen die geassocieerd worden met ransomware-campagnes zijn ook belangrijk. Door verkeer dat gerelateerd is aan deze IoC's te blokkeren, kunnen organisaties voorkomen dat ransomware hun netwerk binnenkomt.

Bestandsintegriteitsmonitoring (FIM) is een andere techniek die gebruikt kan worden om wijzigingen aan bestanden die overeenkomen met de bekende IoC's te detecteren. Door meldingen in te stellen voor ongeautoriseerde wijzigingen aan deze bestanden, kunnen beveiligingsteams snel reageren op pogingen tot het versleutelen van bestanden door ransomware.

Door deze gelaagde aanpak, waarbij IoC's centraal staan in de beveiligingsstrategie, kunnen organisaties hun kansen op het detecteren en effectief reageren op ransomware-aanvallen aanzienlijk verbeteren. In het volgende deel zullen we een concreet voorbeeld bespreken van de implementatie van IoC's in een organisatie.

Praktijkvoorbeeld: Effectieve implementatie van IoC's binnen de organisatie

Een praktijkvoorbeeld illustreert hoe de implementatie van IoC's kan worden toegepast binnen een organisatie. Neem bijvoorbeeld de ransomware-variant "AzzaSec", die herkenbaar is aan de unieke SHA-256 hash en de bestandsextensie .AzzaSec. De implementatie van IoC's voor deze specifieke dreiging zou als volgt kunnen verlopen:

 1. Intrusion Detection Systems (IDS) en Intrusion Prevention Systems (IPS): Voeg een regel toe aan je IDS/IPS om het netwerkverkeer te scannen op bestanden die de specifieke hash van AzzaSec bevatten of die eindigen op de .AzzaSec-extensie. Deze systemen kunnen automatisch verkeer blokkeren dat deze indicatoren bevat, waardoor de ransomware wordt gestopt voordat deze schade kan aanrichten.

 2. SIEM-systemen: Configureer je SIEM-systeem om specifiek te zoeken naar de hashwaarde 58b45bfd8430d8b24f9142278ff206261ab3d1100b3c98b0fdfcefdddf2fd05d en bestanden met de .AzzaSec-extensie. Stel waarschuwingen in die worden geactiveerd wanneer deze indicatoren worden gedetecteerd, zodat je beveiligingsteam onmiddellijk kan reageren.

 3. Endpoint Protection: Update de antivirus- en endpointbeschermingssoftware om de specifieke IoC's van AzzaSec te herkennen. Dit zorgt ervoor dat elk bestand dat overeenkomt met de hash of de extensie onmiddellijk wordt gedetecteerd en in quarantaine wordt geplaatst, waardoor de kans op verspreiding en encryptie van belangrijke bestanden wordt verminderd.

Deze concrete stappen illustreren hoe het gebruik van IoC's een krachtige methode is in de strijd tegen ransomware. Door proactief de bekende indicatoren van compromis te integreren in de verschillende lagen van je beveiligingsinfrastructuur, kan je organisatie de detectiesnelheid verbeteren en sneller reageren op bedreigingen.

Conclusie

Ransomware blijft zich ontwikkelen en vormt een aanhoudende dreiging voor organisaties wereldwijd. Door een grondig begrip van en het actief gebruik van indicators of compromise kunnen bedrijven zich echter effectiever wapenen tegen deze cyberaanvallen. Training en bewustwording, samen met robuuste technische verdedigingsmechanismen zoals netwerksegmentatie, regelmatige updates, en geavanceerde monitoring- en responsstrategieën, vormen de sleutel tot een krachtige verdediging tegen ransomware. Door deze strategieën te implementeren, kunnen organisaties de beveiliging van hun netwerken en gegevens aanzienlijk versterken en de risico's die gepaard gaan met ransomware minimaliseren.

Begrippenlijst: Sleutelwoorden uitgelegd

 • Ransomware: Ransomware is een type malware dat de toegang tot de systemen of gegevens van een gebruiker beperkt, meestal door versleuteling, en vereist dat een losgeld betaald wordt om de toegang te herstellen.

 • Indicators of Compromise (IoC): IoC's zijn aanwijzingen die kunnen wijzen op een cyberaanval of beveiligingsinbreuk. Ze kunnen bestaan uit specifieke IP-adressen, domeinnamen, URL's, bestandshashes of zelfs ongebruikelijke systeemgedragingen.

 • SHA-256: Dit is een cryptografische hashfunctie die deel uitmaakt van de SHA-2 familie. Het wordt gebruikt om de integriteit van gegevens te bevestigen door een unieke, vaste grootte hash te creëren uit de oorspronkelijke gegevens.

 • Endpoint Detection and Response (EDR): EDR-oplossingen zijn beveiligingsoplossingen geïnstalleerd op endpoints, zoals laptops en mobiele apparaten, om kwaadaardige activiteiten en bedreigingen te detecteren en daarop te reageren.

 • Netwerksegmentatie: Het proces van het opdelen van een computernetwerk in kleinere, meer beheersbare en veilige segmenten om de verspreiding van malware en aanvallen binnen het netwerk te beperken.

 • Multi-Factor Authentication (MFA): Een beveiligingsmethode waarbij gebruikers meerdere bewijzen moeten leveren van hun identiteit om toegang te krijgen tot een systeem, zoals iets dat ze weten (een wachtwoord), iets dat ze hebben (een smartphone), of iets dat ze zijn (biometrische gegevens).

 • Intrusion Detection Systems (IDS) en Intrusion Prevention Systems (IPS): Systemen die netwerk- of systeemactiviteiten monitoren op kwaadaardige activiteiten of beleidsschendingen en deze rapporteren. Een IPS kan ook de poging tot inbreuk blokkeren.

 • Security Information and Event Management (SIEM): Een oplossing die real-time analyse van beveiligingswaarschuwingen genereerd door applicaties en netwerkhardware biedt. Het helpt organisaties bij het monitoren, detecteren, onderzoeken en reageren op beveiligingsincidenten.

 • File Integrity Monitoring (FIM): Een technologie die bestanden controleert op wijzigingen die kunnen duiden op een datalek of andere beveiligingsinbreuk. Het helpt organisaties bij het handhaven van de integriteit van hun gegevens.

 • Threat Intelligence: Informatie die een organisatie gebruikt om te begrijpen welke bedreigingen er bestaan en hoe deze het beste kunnen worden aangepakt. Het omvat het verzamelen en analyseren van informatie over huidige en potentiële aanvallen die een organisatie kunnen beïnvloeden.

Opmerking van een lezer:

Lezer ccinfo: Deze hashes zijn waarschijnlijk verouderd op het moment van publicatie. Zijn er ook Yara regels beschikbaar? Die kunnen zoeken naar indicatoren in bestanden die niet gemakkelijk kunnen worden gewijzigd (versleuteld of niet).

Ccinfo: Inderdaad, je hebt gelijk dat publiek beschikbare hashes alleen niet voldoende zijn om ransomware-aanvallen te voorkomen, aangezien cybercriminelen eenvoudig de hash van een bestand kunnen wijzigen. Daarom is het belangrijk om te focussen op robuuste en proactieve beveiligingsmaatregelen.

Voor de lezers die zich afvragen wat 'Yara rules' zijn 👉 Meer info