Meer reguliere cybercrime onderzoeken in 2019 door Nederlandse politie

Gepubliceerd op 21 mei 2020 om 14:30
Meer reguliere cybercrime onderzoeken in 2019 door Nederlandse politie

De politie heeft vorig jaar veel meer reguliere cybercrime-onderzoeken uitgevoerd dan als doel was gesteld. Dat blijkt uit de jaarverslagen van de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel was 310 reguliere onderzoeken naar cybercrime. Dat werden er 381. Het gaat hierbij om onderzoeken op regionaal niveau. In 2018 ging het nog om 299 gerealiseerde onderzoeken, terwijl het doel 310 onderzoeken was.

Meer capaciteit voor aanpak cybercrime

Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt dan ook over een goed resultaat. Daarnaast wordt opgemerkt dat de politie binnen de regionale eenheden nu meer capaciteit heeft voor de aanpak van cybercrime. Op dit moment is er geen sprake meer van onderbezetting van forensisch en digitaal specialisten. "Naast opsporing is ook ingezet is op alternatieve interventies, zoals preventie en verstoring om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te bereiken", aldus de politie.

Fenomeenonderzoeken

Verder werden vorig jaar 21 fenomeenonderzoeken tactisch afgerond en bevinden zich 35 fenomeenonderzoeken in de tactische fase. Het doel was om 41 van dergelijke onderzoeken te hebben afgerond. Fenomeenonderzoeken zijn onderzoeken die zich richten op het bestrijden van cybercriminele fenomenen en dadergroepen die de individuele politie-eenheden overstijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de brede bestrijding van ransomware en helpdeskfraude. Fenomeenonderzoeken kunnen worden gevolgd door preventiemaatregelen, verstoring van de cybercriminele activiteiten of het waarschuwen van slachtoffers.

Team High Tech Crime

Tevens hadden er vorig jaar twintig "high tech crime" onderzoeken moeten zijn afgerond. Dat werden er negentien. Naast deze negentien onderzoeken heeft het Team High Tech Crime (THTC) van de politie ook bijstand geleverd bij een groot aantal onderzoeken waar er sprake van een "complex cybercomponent" was. Deze onderzoeken zijn echter niet in de uitgevoerde high tech crime-onderzoeken meegeteld. Een ander punt dat de politie noemt is dat de onderzoeken van het THTC steeds complexer worden.

Publiek-private samenwerking

De politie benadrukt ook het belang van publiek-private samenwerking. "Op het web neemt de digitale criminaliteit toe. Hacking is tegenwoordig gemeengoed, zoals voorheen fietsendiefstal. De bestrijding van cybercriminaliteit versterken, verdient daarom alle aandacht. Vaak werkt een publiek-private aanpak aantoonbaar het effectiefst bij het bestrijden van deze criminaliteitsvorm. Daarom investeert de politie in dergelijke publiek-private samenwerking", zo valt in het jaarverslag te lezen.

Vi Justitie En Veiligheid
PDF – 10,4 MB 581 downloads
Jaarverantwoording Politie 2019 Incl Accountantsverklaring
PDF – 4,9 MB 518 downloads

Bron: Politie, Security

Meer info over ‘cybercriminaliteit’?

Tips of verdachte activiteiten gezien? Meld het hier of anoniem.

Cybercriminaliteit gerelateerde berichten