Politie cijfers, meer cybercrime en meer demonstraties

Gepubliceerd op 15 juli 2020 om 14:13
Politie cijfers, meer cybercrime en meer demonstraties

Meer WhatsAppfraude, demonstraties en coronabewust werken. Het coronavirus heeft in het eerste half jaar van 2020 grote invloed gehad op het werk van de politie. ‘Wat er allemaal gebeurde in de maatschappij, zag je direct terug in de cijfers’, zegt Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef.

Door de maatregelen tegen besmetting met en verspreiding van het coronavirus is het aantal misdrijven ongeveer gelijk gebleven, maar het soort misdrijven veranderde sterk. Dit blijkt uit het nieuwste overzicht van de criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar van 2020.

Rechercheonderzoek

De coronamaatrdegelen hadden directe gevolgen voor het werk van politiemensen. Bijvoorbeeld bij aanhoudingen of reanimaties komen agenten dicht bij anderen. Dit vergde extra materialen, nieuwe werkinstructies en nog meer oplettendheid. Zoveel mogelijk politiemedewerkers werkten thuis.

Plankzaken werden weggewerkt en het succesvolle rechercheonderzoek 26Lemont is grotendeels door rechercheurs vanuit huis verricht. In dit onderzoek keek de politie internationaal mee bij chatgesprekken tussen criminelen via het versleutelde Encrochat.

Demonstraties

De laatste maand gaven de vele demonstraties de politie handenvol werk. Demonstraties van boeren bijvoorbeeld en demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer: ‘Agenten hebben tijdens demonstraties professioneel opgetreden en de rust weten te bewaren. Dit in maatschappelijk onrustige tijden, waarbij ze soms flink zijn uitgedaagd en voortdurend tijdens hun werk met smartphones zijn gefilmd.’

Daling fysieke misdaad

Nadat vanaf half maart de meeste mensen vanwege het virus zoveel mogelijk thuis bleven, nam in die periode een aantal soorten criminaliteit af. Zo daalde het aantal gevallen van zakkenrollerij sterk: met 38 procent vergeleken met vorig jaar. Ook het aantal woninginbraken daalde (min 21 procent) en minder mensen reden onder invloed (min 16 procent). Met de versoepeling van de maatregelen kwam de criminaliteit ook weer op. Inmiddels is het aantal inbraken weer op niveau van voorgaande jaren.

Stijging digitale misdaad

Het aantal gevallen van cybercrime steeg enorm, met maar liefst 169 procent vergeleken met vorig jaar.

Ook (online) fraude steeg met 57 procent flink. Daarbij ging het vooral om vriend-in-nood-fraude, waarbij een crimineel zich via de app voordoet als een goede vriend die of familielid dat in nood is en het slachtoffer zo geld aftroggelt.

Sinds eind april is het mogelijk om hier online aangifte van te doen. Hiervan is meteen veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden.

Overlast ook gestegen

Het aantal meldingen van overlast is het afgelopen halfjaar ook gestegen. Huyzer: ‘Wij zien met name een toename van geluidshinder, burenruzies en overlast door jongeren. De collega’s hebben er hun handen vol aan gehad.’

Cijfers politie

Pittig detail

Waar bij traditionele criminaliteit nog 23 procent van de slachtoffers aangifte doet, is dat bij cybercrime slechts 8 procent.

Cybercrime

Cybercrime is criminaliteit met ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) als middel en doelwit, waarbij cybercriminelen inbreken op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie.

Geregistreerde misdrijven cybercrime

Geregistreerde aangiften cybercrime

Geregistreerde internet aangiften cybercrime

Horizontale fraude

Horizontale fraude is een ernstige vorm van criminaliteit. Het gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen en kan (grote) financiële en economische schade aanrichten. Ook leidt deze fraude tot ondermijning van het economisch stelsel en de aantasting van het vertrouwen, het rechtsgevoel en de onderlinge solidariteit binnen de maatschappij. 

Geregistreerde horizontale fraude

Geregistreerde aangiften horizontale fraude

Geregistreerde internet aangiften horizontale fraude

Bron: politie

Gerelateerd nieuws