Cyberweerbericht: “Dat hoeft voor mij niet iedere avond na het 8-uurjournaal uitgezonden te worden”

Gepubliceerd op 10 december 2020 om 17:30
Cyberweerbericht: “Dat hoeft voor mij niet iedere avond na het 8-uurjournaal uitgezonden te worden”

Het CDA vindt het een goed idee als de overheid een ‘cyberweerbericht’ introduceert. Daarin worden burgers gewaarschuwd als er een grote phishing aanval in aantocht is, en wat ze daar aan kunnen doen. Het CDA zou graag willen dat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deze mogelijkheid serieus onderzoekt.

Dat zei Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA, tijdens een algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het onderwerp cybersecurity.

Radio 1: Gesprek Chris van Dam | 2de kamer Cybersecurity debat 9 december

Burgers informeren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers meer zicht krijgen op actuele, digitale dreigingen? En hoe kunnen we met burgers communiceren hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen? Volgens Chris van Dam van het CDA besteedt de overheid veel tijd, aandacht en energie in aan het vergroten van de cyberweerbaarheid van de overheid, het bedrijfsleven en organisaties die in de vitale sector werken. Dat is goed, omdat deze bedrijven en instanties de spil vormen om de samenleving draaiende te houden.

Vitale niveau

Van Dam erkent dat het goed is dat er veel aandacht wordt besteed aan het vitale niveau en dat instanties als het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Digital Trust Center (DTC) door een belangrijke rol in vervullen. “Maar wat heeft de burger in Nederland nou aan informatie en handelingsperspectief?” zo vraagt de christendemocraat zich af. Hij beantwoordt zelf zijn vraag: “betrekkelijk weinig”.

Cyberweerbericht

Zijn voorstel is om in ons land meer te doen met een ‘cyberweerbericht’. “Dat hoeft voor mij niet iedere avond na het 8-uurjournaal uitgezonden te worden”, zo zei Van Dam tijdens het algemeen overleg. “Maar zoals iedereen die aan hooikoorts lijdt gewaarschuwd wordt voor een pollen storm uit het noorden of een kudde zetmeel uit het zuiden, zo kan ik me ook voorstellen dat de gebruiker van digitale middelen, de burger, gewaarschuwd wordt voor een nieuwe phishing golf die er via bank X of Y aankomt en wat je dan moet doen.”

Grapperhaus bestudeert plan voor een ‘digitaal weerbericht’

Minister Grapperhaus reageert op het voorstel van Van Dam en zegt dat hij het idee van een digitaal weerbericht “heel interessant” vindt. Hij benadrukt dat er op dit moment al verschillende mogelijkheden zijn lijken op het voorstel van het Kamerlid. Als voorbeeld noemt de minister informatiepunten als veiliginternetten.nl en Slachtofferhulp Nederlander als je de dupe bent van een cybercrimineel. Grapperhaus vindt het voorstel van de christendemocraat een interessante gedachte om te kijken “of je gestructureerder iets zou kunnen doen om het publiek en het bedrijfsleven te waarschuwen op bepaalde zaken en daar kennis van te nemen”. Hij belooft om het idee van het Kamerlid nader te bekijken.

Van Dam suggereert niet dat het ministerie het voortouw in deze kwestie moet nemen, maar dat een omroep wellicht hierin geïnteresseerd is. Dan wordt informatie over cyberaanvallen niet digitaal, maar via de televisie verspreid. “Het [cyberdreigingen en -incidenten, red.] moet een onderwerp worden voor iedere burger om die awareness omhoog te krijgen”, aldus Van Dam.

Cyber Security Raad

Het onderwerp dat de CDA’er aansnijdt werd onlangs door de Cyber Security Raad (CSR) ook al verwoord. Vorige week zei het adviesorgaan dat er op dit moment te weinig aandacht is voor de informatiepositie van burgers over digitale dreigingen. “Burgers moeten erop kunnen rekenen dat basisvoorzieningen zoals het internet veilig zijn. Zij moeten meer hulp krijgen om op eigen kracht hun cyberweerbaarheid te vergroten”, zo zei de CSR.

Volgens de Cyber Security Raad is hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor zowel publieke als private partijen. Ze moeten hun diensten en informatievoorziening zo laagdrempelig mogelijk aanbieden aan burgers, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Daarnaast pleitte de CSR ervoor om consumentenelektronica te voorzien van een standaardbeveiliging om burgers te beschermen tegen hackers.

Bron: tweedekamer.nl, vpngids.nl

Meer nieuwsberichten of info over ‘Cybercrime algemeen’?

Tips of verdachte activiteiten gezien? Meld het hier of anoniem.