Daders 'high impact crimes' stappen over naar cybercrime

Gepubliceerd op 8 september 2021 om 15:00

Er is een toename van het aantal daders van 'high impact crimes', zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven, dat zich met cybercrime bezighoudt. Om dit tegen te gaan is de overheid verschillende initiatieven gestart, voornamelijk gericht op jongeren. Dat stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een voortgangsrapportage over high impact crimes.

"We zien een stijging in het aantal daders van high impact crimes die overgaan tot het plegen van online criminaliteit zoals bijvoorbeeld online fraude. Met die reden wordt vanuit de dadergerichte aanpak ingezet op een combinatie van maatregelen om online daderschap te voorkomen", stelt Grapperhaus.

Cyberrijbewijs

Volgens de minister is voor het voorkomen van cybercrime belangrijk dat kinderen zich veilig online gedragen. Samen met publieke en private partners wordt hiervoor een "cyberrijbewijs" ontwikkeld, dat mede moet voorkomen dat jongeren zich aan cybercrime schuldig maken. Verder ontwikkelt de politie in samenwerking met private partijen het programma "re_B00TCMP", dat moet voorkomen dat risicojongeren met affiniteit voor it in de cybercriminaliteit belanden.

Crimelabs

Daarnaast worden volgend jaar samen met het ministerie van Onderwijs verschillende "crimelabs" georganiseerd. Het gaat om een pilot waarbij mbo-studenten actief betrokken worden om in co-creatiesessies innovatieve ideeën te ontwikkelen om te voorkomen dat jongeren zich onder andere met cybercrime bezighouden. "De beste ideeën worden gepresenteerd en betrokken bij te ontwikkelen beleid", aldus Grapperhaus.

Voortgangsrapportage High Impact Crimes
PDF – 251,1 KB 257 downloads

Bron: tweedekamer.nl, security.nl

Meer info over cybercrime 》

Bekijk alle vormen en begrippen 》

Actuele aanvallen overzicht per dag 》

Tips of verdachte activiteiten gezien? Meld het hier.

Cybercrime gerelateerde berichten