Afpersmail

Handleiding Afpersing Chantage
PDF – 755,7 KB 232 downloads

Laatste update: 09 maart 2023


Afpersing en chantage

Afpersing en chantage zijn vormen van cybercriminaliteit die steeds vaker voorkomen in onze samenleving. Het zijn ernstige misdrijven waarbij een persoon of organisatie wordt gedwongen om geld of goederen af te staan, of om bepaalde handelingen te verrichten onder dreiging van schade of reputatieschade. In dit artikel gaan we dieper in op wat afpersing en chantage inhouden, hoe ze werken en wat je kunt doen als je slachtoffer wordt.

Wat is afpersing?

Afpersing is het dwingen van iemand om geld, goederen of diensten af te staan, onder dreiging van geweld of andere vormen van schade. In de context van cybercriminaliteit kan afpersing bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van ransomware: een kwaadaardig programma dat de computer van een slachtoffer vergrendelt totdat er losgeld wordt betaald. Ook kan afpersing plaatsvinden door middel van phishing-e-mails waarin het slachtoffer wordt gedwongen om persoonlijke gegevens af te staan onder dreiging van een virusinfectie of het blokkeren van hun account.

Wat is chantage?

Chantage is het dreigen met het openbaar maken van informatie die schadelijk is voor het slachtoffer, tenzij er wordt voldaan aan bepaalde eisen. In de context van cybercriminaliteit kan chantage bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van sextortion: het dreigen om seksueel getinte foto's of video's van het slachtoffer openbaar te maken, tenzij er geld wordt betaald. Ook kan chantage plaatsvinden door middel van hacking, waarbij de hacker dreigt om gevoelige informatie van het slachtoffer openbaar te maken.

Hoe werken afpersing en chantage?

Afpersing en chantage werken vaak volgens een vergelijkbaar patroon. De crimineel probeert het slachtoffer bang te maken door dreigementen te uiten en deze dreigementen kracht bij te zetten door bijvoorbeeld een deel van de informatie al openbaar te maken. Het slachtoffer wordt vervolgens gedwongen om snel te handelen en de eisen van de crimineel in te willigen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van anonieme communicatiekanalen, zoals e-mail of anonieme chat-apps, om de kans op opsporing te verkleinen.

Wat kun je doen als je slachtoffer wordt van afpersing of chantage?

Als je slachtoffer wordt van afpersing of chantage, is het belangrijk om niet meteen toe te geven aan de eisen van de crimineel. Betaal nooit losgeld en deel geen gevoelige informatie. Neem in plaats daarvan contact op met de politie en maak melding van het misdrijf. De politie kan je helpen om bewijs te verzamelen en de dader op te sporen. Daarnaast kun je ook contact opnemen met een cybersecuritybedrijf of een gespecialiseerde advocaat om juridische bijstand te krijgen.

Conclusie

Afpersing en chantage zijn ernstige misdrijven die steeds vaker voorkomen in onze samenleving. Het is belangrijk om alert te zijn en

verdachte communicatie te melden bij de politie. Wees ook voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie online en zorg voor goede beveiliging van je apparaten en accounts. Met een sterke beveiliging kun je de kans op afpersing en chantage verkleinen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat slachtoffers van afpersing en chantage zich niet hoeven te schamen. Deze misdrijven zijn niet hun schuld en het is belangrijk om hulp te zoeken. Door het melden van het misdrijf kan niet alleen de dader worden gestraft, maar kan ook worden voorkomen dat anderen slachtoffer worden.

Kortom, afpersing en chantage zijn ernstige misdrijven die steeds vaker voorkomen in de context van cybercriminaliteit. Wees alert, wees voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie online en neem contact op met de politie als je slachtoffer wordt van deze misdrijven.


Afpersmails

Afpersmails zijn een vorm van cybercrime waarbij een aanvaller een e-mail stuurt naar een individu of organisatie en beweert dat hij of zij toegang heeft tot gevoelige informatie of persoonlijke gegevens. De afperser eist dan dat het slachtoffer geld betaalt om te voorkomen dat de informatie openbaar wordt gemaakt of om de toegang tot de gegevens te herstellen. Afpersmails zijn een toenemend probleem in de wereld van cybercriminaliteit en het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's en hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

Hoe werken afpersmails?

Afpersmails kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, maar over het algemeen volgen ze een vergelijkbaar patroon. De afperser stuurt een e-mail naar het slachtoffer met een bewering dat hij of zij toegang heeft tot gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens, financiële informatie of compromitterende foto's of video's. De afperser dreigt deze informatie openbaar te maken of te verkopen aan derden, tenzij het slachtoffer een bepaalde hoeveelheid geld betaalt.

De afperser zal vaak proberen de e-mail zo overtuigend mogelijk te maken door gebruik te maken van persoonlijke informatie of door te dreigen met negatieve gevolgen als het slachtoffer niet betaalt. Het kan bijvoorbeeld beweren dat het slachtoffer wordt beschuldigd van illegale activiteiten of dat zijn of haar reputatie wordt geschaad als de informatie openbaar wordt gemaakt.

Hoe kun je jezelf beschermen tegen afpersmails?

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om jezelf te beschermen tegen afpersmails. Hier zijn een paar suggesties:

  1. Wees voorzichtig met wat je deelt online. Zorg ervoor dat je persoonlijke informatie niet openbaar wordt gedeeld op social media of andere online platforms. De afperser kan deze informatie gebruiken om de e-mail overtuigender te maken.

  2. Wees alert op verdachte e-mails. Als je een e-mail ontvangt van een onbekende afzender of als de inhoud van de e-mail verdacht lijkt, open dan geen bijlagen of klik niet op links in de e-mail.

  3. Gebruik sterke wachtwoorden. Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts en gebruik sterke wachtwoorden die moeilijk te raden zijn.

  4. Houd software up-to-date. Zorg ervoor dat alle software op je computer of mobiele apparaat up-to-date is, inclusief anti-virus- en anti-malwaresoftware.

  5. Meld de afpersing bij de autoriteiten. Als je het slachtoffer bent van afpersing, meld dit dan bij de politie. Het kan ook nuttig zijn om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf in cyberbeveiliging.

Conclusie

Afpersmails zijn een ernstig probleem in de wereld van cybercrime. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's en weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Wees voorzichtig met wat je online deelt,

wees alert op verdachte e-mails en gebruik sterke wachtwoorden. Zorg ervoor dat je software up-to-date is en meld afpersing bij de autoriteiten. Door deze stappen te volgen, kun je de kans verkleinen dat je het slachtoffer wordt van afpersmails.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat afpersers vaak bluffen en niet daadwerkelijk toegang hebben tot de informatie die ze beweren te hebben. Als je een afpersmail ontvangt, blijf dan kalm en laat je niet intimideren. Probeer niet te reageren op de e-mail en neem contact op met een specialist in cyberbeveiliging of de politie als je hulp nodig hebt.

Samenvattend is het belangrijk om voorzichtig te zijn met persoonlijke informatie en verdachte e-mails te vermijden. Door deze stappen te volgen en te weten wat je moet doen als je het slachtoffer wordt van afpersing, kun je jezelf beschermen tegen deze vorm van cybercriminaliteit.

Juli 2020
April 2020
Juli 2019

Afpersmails weer volop in omloop

#CCINL waarschuwde al een paar keer eerder voor een valse mail, waarin staat dat de afzender je stiekem filmde terwijl je jezelf aan het bevredigen was. Opnieuw stroomt onze inbox vol met meldingen zoals deze.

Lees meer »
December 2018
Oktober 2018
Augustus 2018