Strafbare feiten afpersing of chantage


Afpersing en chantage zijn strafbare feiten volgens het Nederlands Wetboek van Strafrecht. Deze delicten worden beschreven in de volgende artikelen:

  1. Afpersing (Artikel 317): Afpersing is het met geweld of bedreiging met geweld iemand dwingen tot afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld. Afpersing is een zwaarder misdrijf dan chantage, omdat het gebruik of dreiging van geweld hierbij een rol speelt. De maximale straf voor afpersing is negen jaar gevangenisstraf.

  2. Chantage (Artikel 318): Chantage, ook bekend als afdreiging, is het dwingen van iemand om iets te doen of na te laten door te dreigen met het openbaar maken van gegevens die voor het slachtoffer nadelig of schadelijk kunnen zijn. Het verschil met afpersing is dat er bij chantage geen geweld of dreiging met geweld aan te pas komt. De maximale straf voor chantage is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie.

Het is belangrijk te beseffen dat de precieze tenlastelegging en strafmaat afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het geval. Een rechter zal rekening houden met factoren zoals de ernst van het misdrijf, de gevolgen voor het slachtoffer en eventuele eerdere veroordelingen van de verdachte.


Overzicht strafbare feiten

Hier vindt u een samenvatting van verschillende vormen van cybercrime en oplichting