Strafbare feiten bankhelpdesk fraude


Bankhelpdesk fraude is een vorm van oplichting waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van de bank en proberen mensen te overtuigen om hun persoonlijke en financiële informatie te delen. Dit kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot bankrekeningen en diefstal van geld.

Er zijn verschillende strafbare feiten in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht die van toepassing kunnen zijn op bankhelpdesk fraude, zoals:

  1. Oplichting (artikel 326 Sr): Dit is het meest voor de hand liggende strafbare feit in het geval van bankhelpdesk fraude. Oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en misleiden slachtoffers om hen te overtuigen hen toegang te geven tot hun bankrekeningen.

  2. Valsheid in geschrifte (artikel 225 Sr): Als de oplichters valse documenten, zoals vervalste bankbrieven, hebben gebruikt om hun slachtoffers te misleiden, kan dit als valsheid in geschrifte worden beschouwd.

  3. Identiteitsfraude (artikel 231b Sr): In het geval van bankhelpdesk fraude kunnen oplichters de identiteit van bankmedewerkers aannemen om hun slachtoffers te misleiden. Dit kan worden beschouwd als identiteitsfraude.

  4. Computervredebreuk (artikel 138ab Sr): Als de oplichters ongeautoriseerd toegang hebben verkregen tot de bankrekeningen van hun slachtoffers door het gebruik van hun inloggegevens, kan dit worden gezien als computervredebreuk.

  5. Diefstal met valse sleutel (artikel 311 Sr): Als de oplichters toegang hebben gekregen tot de bankrekeningen van hun slachtoffers en geld hebben gestolen, kan dit worden beschouwd als diefstal met valse sleutel.

  6. Witwassen (artikel 420bis Sr): Als de oplichters het gestolen geld hebben geïnvesteerd of op andere wijze hebben verwerkt om de illegale herkomst ervan te verbergen, kan dit worden beschouwd als witwassen.

Om deze strafbare feiten te bewijzen, is het belangrijk om bewijs te verzamelen, zoals telefoongesprekken, vervalste documenten en getuigenverklaringen. Als u slachtoffer bent geworden van bankhelpdesk fraude, is het belangrijk om direct contact op te nemen met uw bank en aangifte te doen bij de politie.


Overzicht strafbare feiten

Hier vindt u een samenvatting van verschillende vormen van cybercrime en oplichting