Complexiteit en omvang DDoS-aanvallen nemen toe

Gepubliceerd op 3 juni 2020 om 08:30
Complexiteit en omvang DDoS-aanvallen nemen toe

De complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen is in 2019 flink toegenomen in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2019 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), dat de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert. De NBIP publiceert twee keer per jaar een rapport met data over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen. Het nieuwe rapport is sinds vandaag beschikbaar.

Collectieve wasstraat

De NaWas is in 2014 gestart als collectieve bestrijding van DDoS-aanvallen. Veel hosters en andere online service providers maken gebruik van de collectieve wasstraat. In zijn zesjarig bestaan heeft de wasstraat duizenden DDoS-aanvallen succesvol gemitigeerd. Hierbij wordt het vervuilde verkeer van de aanvaller(s) gescheiden van het ‘schone’, legitieme verkeer. Dit schone verkeer wordt via een aparte verbinding via een internet exchange teruggeleid naar de deelnemer. Zo blijven de systemen van deelnemers aan de NaWas beschikbaar voor gebruikers.

Minder aanvallen, meer complexiteit en grotere omvang

Er werden iets minder DDoS-aanvallen waargenomen in 2019 in de NaWas dan in 2018 (respectievelijk 919 aanvallen en 938 aanvallen). Daarbij groeide het aantal deelnemers van de NaWas met bijna 10%, waardoor de relatieve afname waarschijnlijk groter is.

Aanvallen worden echter steeds omvangrijker en complexer zegt Octavia de Weerdt, algemeen directeur van de NBIP. “De grootste aanval die we in 2019 hebben waargenomen was 124 Gbps. De meest complexe aanval gebruikte 30 vectoren, dat wil zeggen dat 30 verschillende methoden om een DDoS-aanval uit te voeren werden gecombineerd tot één aanval. In 2018 was de grootste aanval die we zagen 68 Gbps groot, terwijl het maximaal aantal vectoren op 12 lag. Dat zijn grote verschillen waarvoor we niet direct een verklaring kunnen geven.”

Een trendmatige ontwikkeling

De toenemende complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen past in een trend die al enkele jaren gaande is. De NBIP publiceert sinds 2017 data over DDoS-aanvallen die worden waargenomen door de NaWas. In dat jaar kwamen nog geen aanvallen van 40 Gbps of meer voor, terwijl in 2019 geen aanvallen kleiner dan 40 Gbps in de top 10 grootste DDoS-aanvallen voorkomen.

De Weerdt: “Rondom DDoS-aanvallen vindt een voortdurende wapenwedloop plaats. Aanvallers proberen nieuwe kwetsbaarheden en methoden te vinden om een succesvolle aanval uit te voeren. Organisaties die het slachtoffer zijn van DDoS-aanvallen proberen ondertussen hun mitigatiemogelijkheden daarop aan te passen. Die wapenwedloop zal voorlopig niet ten einde komen. Zo hebben we in het eerste kwartaal van 2020 al een DDoS-aanval van 140 Gbps waargenomen, en hebben we al evenveel zeer grote aanvallen gezien van 40 Gbps of meer als in heel 2019.”

NBIP Infographic D Do S Data Rapport 2019
PDF – 90,7 KB 467 downloads
NBIP Rapport D Do S Data 2019
PDF – 766,0 KB 454 downloads

Bron: nbip 

DDoS gerelateerde artikelen