Onderzoek 'Parkland' naar online kindermisbruik door Nederlandse verdachte via darkweb

Gepubliceerd op 28 januari 2023 om 07:00

Zestien jaar lang wist hij volgens justitie zeker zestien minderjarigen te misleiden door zich in chatrooms voor te doen als jonge vrouw en de jongeren over te halen om seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. Volgens het OM maakte de 46-jarige E.D. uit Waddinxveen waarschijnlijk veel meer jonge slachtoffers.

Verdachte in Kinderporno Strafzaak 'Parkland'

Het misleiden en via de webcam ontucht plegen met zeker 16 minderjarigen en het gedurende ruim 16 jaar (oktober 2004- april 2021) opzoeken, bezitten, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Zo luiden de verdenkingen tegen de verdachte in strafzaak ‘Parkland’. Het Landelijk Parket eiste vandaag in de rechtbank Rotterdam te Dordrecht tegen hem een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar en bijzondere voorwaarden (toezicht van de reclassering, behandeling in de Waag en voorwaarden betreffende het online gedrag van verdachte).

Emotionele Impact van Kindermisbruik door Verdachte

Verloren vertrouwen, woede-uitbarstingen, verdriet, wanhoop, angst… Het is een rollercoaster aan emoties waarin de zeker 16 kinderen zitten die in handen zijn gevallen van de nu 46-jarige verdachte uit Waddinxveen. Het OM: “Met zijn ernstig verwijtbare handelen heeft verdachte diep ingegrepen in het leven en vooral de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen.” Dat de gevolgen van het online seksueel kindermisbruik zeer heftig zijn voor zowel de kinderen zelf als voor hun directe omgeving bleek ook tijdens een onlangs in Dordrecht georganiseerde slachtofferbijeenkomst.

Start onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar online seksueel kindermisbruik ‘Parkland’ van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is gestart naar aanleiding van ontvangen informatie van de Britse autoriteiten. De informatie luidde dat de gebruiker van een Nederlands IP-adres zich op 11 april 2019 via het darkweb toegang had verschaft tot kinderpornografisch beeldmateriaal, vooral van minderjarige jongens. Uit onderzoek bleek dat de gebruiker de nu 46-jarige verdachte is.

Strafbaar seksueel webcamcontact

Op 21 april 2021 is hij door het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de politie aangehouden en ingesloten. Dat gebeurde nadat onderzoek aan bij de man in beslaggenomen gegevensdragers aantoonde dat hij niet alleen kinderporno had gedownload, maar ook zelf kinderporno had vervaardigd tijdens webcam- en chat-contact met kinderen.

Zijn woning is doorzocht om alle gegevensdragers met vermoedelijk nog strafbaar materiaal erop, in beslag te kunnen nemen. Op de bij verdachte in beslag genomen digitale gegevensdragers zijn in totaal 4.810 kinderpornografische beelden (3.268 foto's en 1.542 video-filmfragmenten) aangetroffen.

Misleiding en online seksueel misbruik

De twee zaaksofficieren hekelden in hun requisitoir op zitting vandaag het geraffineerde handelen van de man. In zijn gesprekken via diverse chatapplicaties misleidde de verdachte zijn minderjarige slachtoffers. Hij deed zich in de meeste gevallen voor als een jonge vrouw om zijn slachtoffers voor de webcam uit de kleren te krijgen en in de meeste gevallen ook seksuele handelingen te laten verrichten bij henzelf. Dat nam hij op en bewaarde hij. In sommige gevallen was daarnaast nog sprake van het geven of beloven van geld of goederen door de verdachte aan zijn slachtoffers, namelijk tegoeden voor de Playstation of van Amazon.

Verdachte misbruikt jonge kinderen online

In deze zaak betreft het vooral jongens maar ook meisjes die, ten tijde van het plegen van de feiten, tussen de 9 en 14 jaar jong waren. Het OM: “Verdachte wist op slinkse wijze door te dringen tot dat deel dat het meest privé is: de slaapkamer van deze kinderen. Juist daar waar zij zich veilig moeten voelen, zijn zij misleid door een volwassene die beter had moeten weten.” De slachtoffers bevonden zich veelal op een leeftijd waarbij de seksuele ontwikkeling op gang begint te komen. Van deze kwetsbare fase heeft de verdachte grof misbruik gemaakt. Het OM houdt verdachte ervoor verantwoordelijk dat de betreffende kinderen hun vertrouwen in de medemens zijn kwijtgeraakt, op sociale media en in bredere zin.

Topje van de ijsberg

Om capaciteitsredenen en ter beperking van de onderzoeksduur is door politie en OM een zekere prioritering aangebracht in het onderzoek en is slechts een deel van de slachtoffers geïdentificeerd. Uiteindelijk is het gelukt om 16 slachtoffers te identificeren. Het gaat in ieder geval om het meest recente materiaal, omdat dat ook de meeste kans op identificatie van de minderjarige gaf, zo legde het OM vandaag uit. Het topje van de ijsberg dus. Er is uit naam van 12 slachtoffers aangifte gedaan tegen de verdachte. Het OM benoemde op zitting dat er 266 chatfilmpjes zijn aangetroffen waarbij de 16 slachtoffers geïdentificeerd zijn. Het totaal aantal slachtoffers moet dus vele malen hoger liggen dan 16.

Eerder veroordeeld

Het OM rekent het verdachte extra zwaar aan dat hij eerder is veroordeeld voor het bezit, vervaardigen en verspreiden van en toegang verschaffen tot kinderporno.

De proeftijd van die veroordeling eindigde in april 2004. Zeven maanden na einde proeftijd is hij weer met hetzelfde strafbaar handelen begonnen. Er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk ook richting een afspraak wilde met kinderen met wie hij chatte. Door tijdig ingrijpen van de politie lijkt dat te zijn voorkomen.

Uitspraak

De rechtbank doet uitspraak op 6 februari.

Bron: anoniem, om.nl

Meer info over darkweb

Meer darkweb nieuws