Hoe bedrijven reageren op datalekken op het darkweb

Gepubliceerd op 9 juli 2023 om 12:41

Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

In de huidige digitale wereld is de bescherming van bedrijfsgegevens van cruciaal belang. Het Kaspersky Digital Footprint Intelligence-team heeft een belangrijke stap gezet in het begrijpen van hoe bedrijven reageren op datalekken op het darkweb. In 2022 hebben ze een initiatief gelanceerd om lekken op het darkweb te monitoren, waarbij ze posts op het darkweb traceerden waarin toegang tot bedrijven, databases of gelekte accounts en andere kritieke incidenten te koop werden aangeboden. Vervolgens stelde het Kaspersky-team de getroffen bedrijven hiervan op de hoogte.

De omvang van het probleem

Het initiatief heeft aangetoond dat bedrijven uit Europa het vaakst werden getroffen, goed voor meer dan 25 procent van alle meldingen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat het aantoont dat geen enkele regio immuun is voor de dreiging van datalekken. Deze wereldwijde trend legt ook de onvoorbereidheid, ontkenning en nalatigheid van de getroffen bedrijven bloot als het gaat om datalek-incidenten. Dit is een zorgwekkende bevinding, omdat het aantoont dat veel bedrijven nog steeds niet voldoende voorbereid zijn op de realiteit van cyberdreigingen.

Het initiatief van Kaspersky

Het Footprint Intelligence-team heeft een proactieve aanpak gekozen om bedrijven te helpen beschermen tegen cyberdreigingen. Bij elke ontdekking van een cybersecurity-incident ontving het getroffen bedrijf onmiddellijk een melding van het Kaspersky-team over de dreiging. Dit omvatte gelekte bedrijfsgegevens op het darkweb, zoals de verkoop van databases, het lekken van bedrijfsinfrastructuur of ransomware. Deze snelle reactie is cruciaal om bedrijven de tijd te geven om te reageren en hun systemen te beveiligen.

De resultaten

Het initiatief heeft geleid tot een aanzienlijk aantal meldingen aan bedrijven wereldwijd. In totaal ontvingen 258 bedrijven meldingen van incidenten. Meer dan 25 procent, of 66 gerapporteerde incidenten, waren voor Europese bedrijven. Deze incidenten waren kritiek en tijdgevoelig, en vereisten onmiddellijke aandacht van het getroffen bedrijf.

De reactie van bedrijven

De reactie van bedrijven op deze meldingen was gemengd. Een verontrustende 42 procent van de bedrijven heeft geen speciaal contactpunt voor cyberincidenten. Dit betekent dat deze bedrijven mogelijk niet de juiste kanalen hebben om snel en effectief te reageren op cyberdreigingen. Daarnaast toonde 28 procent onverschilligheid en ontkende zelfs 2 procent de incidenten.

Conclusie

De bevindingen van het initiatief van Kaspersky zijn een belangrijke wake-up call voor bedrijven wereldwijd. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om bedrijven beter voor te bereiden op de dreiging van datalekken. Hoewel sommige bedrijven proactief waren in hun reactie, toonden velen een gebrek aan voorbereiding en zelfs ontkenning. Het is van cruciaal belang dat bedrijven de realiteit van cyberdreigingen onder ogen zien en de nodige stappen nemen om hun systemen en gegevens te beschermen.

Meer info over darkweb of alle begrippen en vormen van A tot Z

Meer darkweb nieuws

Of stel al uw vragen aan onze AI-chatbot.