De rol van vrouwen op het Darkweb en in Cyberdiplomatie

Gepubliceerd op 12 augustus 2023 om 07:00

De foto's zijn gecreëerd met AI; de afgebeelde personen bestaan niet echt.

EN: Click here and choose your language using Google's translation bar at the top of this page ↑

Het internet en met name het darkweb is een plek waar veel gebeurt, van handel tot communicatie en van informatie-uitwisseling tot criminele activiteiten. Vrouwen spelen hierin een specifieke rol, zowel als slachtoffers als actieve deelnemers. Laten we dieper ingaan op deze kwestie.

Vrouwen in Cyberdiplomatie

De invloed van cyber op ons leven en onze veiligheid wordt steeds groter. De genderongelijkheid die we nog veel zien in de offline wereld komt ook in de online wereld terug. Ook binnen de cyberdiplomatie speelt dit een rol. Aan de ene kant zijn vrouwen vaker dan mannen slachtoffer van kwaadwillende cyberactiviteiten, maar aan de andere kant zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in internationale cyberonderhandelingen. Omdat Nederland belang hecht aan de vertegenwoordiging en actieve deelname van vrouwen in internationale cyberdiscussies, heeft het zich aangesloten bij het Women in Cyber fellowship. Dit fellowship ondersteunt vrouwelijke overheidsvertegenwoordigers uit VN-landen waar weinig capaciteit is om aan cyberonderhandelingen binnen de VN deel te nemen.

Waarom is Vrouwelijke Vertegenwoordiging Belangrijk?

Het probleem van de zogenoemde 'digital gender gap' is tweezijdig: enerzijds zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in multilaterale cybersecurity-onderhandelingen en anderzijds zijn ze disproportioneel slachtoffer van kwaadwillende activiteiten in cyberspace. In de VN's Eerste Commissie gericht op ontwapening en internationale veiligheid is slechts een derde van de delegatieleden vrouw. Dit is een sterk contrast met de Derde Commissie gericht op sociale, humanitaire en culturele zaken, waar bijna vijftig procent van de afgevaardigden vrouw is.

Op lagere niveaus wordt deze gendered disbalans nog groter, bijvoorbeeld bij werkgroepen en taskforces zoals de VN Groep van Overheidsexperts (GGE) op ICTs. Van deze zes GGE's vormen vrouwen slechts 20 procent van de door de overheid genomineerde experts.

Tegelijkertijd zijn vrouwen disproportioneel slachtoffer van cybercriminaliteit en de nadelen van digitalisering. Onderzoek wijst uit dat vrouwen minder toegang tot het internet hebben, maar wel sterker afhankelijk zijn van het internet voor bijvoorbeeld inkomen, onderwijs en zelfexpressie. Internet-shutdowns hebben daardoor sterkere gevolgen voor vrouwen op het gebied van persoonlijke veiligheid, economische schade, emotioneel welzijn en onderwijs.

Datalekken blijken ook een andere impact te hebben op vrouwen dan op mannen vanwege onderliggende ongelijkheid en discriminatie. Het toe-eigenen en verspreiden van gevoelige, persoonlijke informatie bij een datalek maakt vrouwen daardoor kwetsbaarder dan mannen. Vrouwen worden ook disproportioneel vaker blootgesteld aan geweld en mishandeling in het digitale domein. Op allerlei niveaus – van politici en mensenrechtenactivisten tot private gebruikers – worden vrouwen vaker geconfronteerd met online bedreigingen en intimidatie. Dit gebeurt veelal op sociale media en kan zelfs inbreuk doen op hun fysieke veiligheid.

Een ander voorbeeld is online radicalisering. Vrouwenhaat – of misogyny – is een groeiend fenomeen dat met name in het digitale domein voorkomt. Daarnaast kunnen vrouwen slachtoffer worden van praktijken op het darkweb, zoals mensenhandel en seksuele exploitatie. Een zorg is bovendien dat allerlei vormen van de huidige vooroordelen op basis van geslacht overgenomen en ingebouwd worden in algoritmes in Artificial Intelligence (AI) en nieuwe technologieën.

Het Women in Cyber Fellowship

Om betekenisvolle deelname van vrouwen in multilaterale cyberdiscussies te vergroten werd in 2019 het Women in Cyber (WiC) fellowship opgericht. Dit fellowship wordt getrokken door het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Australië en Nederland. Vrouwelijke deelname in internationale besluitvorming op cybersecurity is belangrijk omdat het een weg vormt naar het verminderen van genderongelijkheid. Een diversiteit aan perspectieven is belangrijk voor betere informatieverwerking en beleidsbesluiten. Vrouwen zijn zelf het best in staat om hun wensen en behoeftes binnen het cyberdomein onder woorden te brengen. Daarom is vrouwelijke deelname aan cyberonderhandelingen van groot belang voor een inclusief proces.

Deelnemende fellows zijn vrouwelijke overheidsvertegenwoordigers die zich met cyber bezighouden in landen waar weinig capaciteit is om actief deel te nemen aan cyberdiscussies in de VN. Fellows krijgen een totaalpakket aan trainingen en cursussen over cyberonderwerpen aangeboden om hen inhoudelijk te ondersteunen binnen de internationale cyberdiplomatie. Naast inhoudelijke ondersteuning wordt ook de deelname aan onderhandelingen bekostigd. Binnen het WiC fellowship is zowel representatie als participatie van meer vrouwen in VN-cyberonderhandelingen van belang op alle niveaus.

Conclusie

De rol van vrouwen in de digitale wereld en met name op het darkweb is complex en veelzijdig. Ze zijn zowel slachtoffers als actieve deelnemers. Het is essentieel om te erkennen dat vrouwen een cruciale rol spelen in de cyberwereld en dat hun bijdragen en uitdagingen moeten worden erkend en aangepakt.

Bron: De Veiligheidsdiplomaat

 

Meer info over het darkweb of alle begrippen en vormen van A tot Z


Heeft u vragen omtrent cybercrime, digitale criminaliteit, fraude, oplichting, darkweb of cybersecurity? Onze 'AI-chatbot-assistent-cybercrime' staat voor u klaar. Voor vragen aangaande strafrecht of strafvordering kunt u bij onze 'AI-chatbot-assistent-criminal-law' terecht. Klik hier om van onze AI-chatbots gebruik te maken.

Meer actueel nieuws