Drugshandel via KIK kinderlijk eenvoudig

Gepubliceerd op 21 december 2019 om 10:22
Drugshandel via KIK kinderlijk eenvoudig

¨Hoe KIK TOR lijkt verdringen als place-to-be voor onderwereld¨

We hebben in het eerste artikel over de share-markten op KIK al laten zien dat KIK steeds vaker door criminelen wordt gebruikt voor voortzetting van hun criminele activiteiten.

Grondslag voor de criminelen om KIK te gebruiken lijkt te liggen in het feit dat je geen reële identificatie moet doen om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Zo worden de gegevens die je invoert nooit op waarheid gecontroleerd en kun je met een ´dummy e mailadres´ zo gebruikmaken van de applicatie KIK.

Bijkomend voordeel is dat KIK de admin van de chatgroup in staat stelt volledig controle uit te oefenen over wie een chatgroep betreedt. Eveneens heeft de admin de vrijheid om een eigen regime te voeren binnen de chatgroep. Kort gezegd kan hij/zij iemand uit de groep ¨Kikken¨ als de regels van de admin niet worden gevolgd.

Drugshandel

Afsluitend moeten we nog aangeven dat de wereldwijde drugshandel een steeds groter probleem wordt voor de volksgezondheid en algemene veiligheid doordat kartels de samenleving fysiek-,organisatorisch-, en financieel ondermijnen.

Er zijn natuurlijk 1001 manieren om drugs te verhandelen, maar sinds 2008 was TOR veruit het populairste medium voor de drugs aan te bieden en om de transactie tot stand te doen brengen (via Bitcoin). Echter is dit nu helemaal veranderd..

 We kunnen zeggen dat er nu meer KIK drugsmarkten zijn dan TOR markten. Ter illustratie moeten we bewijzen dat door simpelweg het woord ¨drugs¨ in te voeren, in de zoekbalk van KIK Public groups, al meer dan 100 resultaten te voorschijn komen.

Uiteraard zijn er nog meerdere codewoorden maar die geven we niet om veiligheidsredenen.

Kanttekening: gegeven voorbeeld is louter ter educatieve doeleinden, wij raden u aan geen gebruik te maken van de diensten van criminele organisaties! Let op dat u direct chantabel wordt als u via KIK drugs koopt. De verkoper verzameld namelijk altijd informatie over u, die hij/zij altijd tegen u kan gebruiken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 Ga met uw naasten in gesprek over de gevaren van het gebruik van KIK en probeer de schaamte te doorbreken. Wees vooral eerlijk naar elkaar en deel de ervaringen met elkaar. Weet dat kinderen, jongeren en ouderen het meeste gevaar lopen om slachtoffer te worden van de schadelijke kanten van KIK. Eerlijkheid en openheid (door face-to-face contact)zijn de wapens die we als samenleving moeten gebruiken om de effecten van de KIK groepen te minimaliseren.

Schrijver: SPB