KIK: Politiemedewerker checks, wapenhandel en andere duistere zaken

Gepubliceerd op 25 december 2019 om 07:24
KIK: Politiemedewerker checks, wapenhandel en andere duistere zaken

Levensgevaarlijke KIK chatgroepen

In de vorige twee artikelen over het platform wat KIK biedt aan de onderwereld, hebben we laten zien dat bepaalde trends van het Darkweb(lees hier TOR netwerk) over lijken te waaien naar KIK Messenger. Deze bewering is zoals eerder aangegeven gebaseerd op de vele verwijzingen die op het TOR netwerk gemaakt werden en worden naar KIK Messenger

Om de berichtgeving over de Darkweb trends op KIK Messenger te kunnen afsluiten moeten we nog enkele belangrijke trends laten zien om zo daadwerkelijk aan te tonen dat het gebruik van KIK Messenger door kinderen en volwassenen niet zonder risico´s is.

Nationaal socialisten van de 21ste eeuw

Net als op het TOR netwerk zijn er vele Neo-Nazi chatboxen actief op dit platform, welke uiteraard zeer xenofobische en geradicaliseerde ideeën verspreiden via deze chatboxen. Goed onderwijs op het gebied van Geschiedenis en Maatschappijleer is noodzakelijk om mensen van de juiste informatie te voorzien inzake de Nazi´s ten tijden van de Tweede Wereldoorlog en de Neo-nazi´s in de 21ste eeuw. Deelname aan deze chatgroepen is levensgevaarlijk en kan leiden tot ernstige gevolgen voor de geestelijke gezondheid van kinderen en kwetsbare volwassenen.

Wapenmarkten

Uiteraard zijn er naast de vele online drugsmarkten ook veel markten waar je wapens kan aanschaffen. We gaan om veiligheidsredenen niet in op wat er in deze chatboxen besproken wordt, maar wil wel aangeven dat Publiek-Private samenwerking nodig is om de wapenleveranciers (lees: smokkel van geassembleerde wapens) via de post of koeriersdiensten te voorkomen. Hierbij zal het eeuwenoude silo-denken doorbroken moeten worden om de puzzelstukjes bij elkaar te krijgen.

Afsluitend besteden we nog kort aandacht aan een fenomeen wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. We hebben het hierbij over zogenaamde ¨Police Badge checks¨ Dit zijn groepen waarin de admin vraagt aan vaak jonge agenten om hun badge nummer te delen via KIK Messenger om zo deelname, aan de Bunny en Police badge check groep, veilig te stellen. Laten we hier kort en krachtig over zijn…. Beste Politiemedewerkers:  deel NOOIT uw badge nummer of kopie van uw personeelspas via het Internet of andere digitale diensten! Dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Criminele organisaties kunnen het ter contra intelligence tegen u gebruiken. Bezint eer ge dat doet! Bespreek het met collega´s!!

Samenvattend kunnen we concluderen dat er veel foute zaken via KIK Messenger gedaan worden. Derhalve zal KIK niet verder inhoudelijk besproken worden. In een volgend artikel zal wel nog een korte verwijzing naar KIK zijn, maar inhoudelijk laten we KIK even rusten.

Korte boodschap voor iedereen in Nederland en België ga met uw gezin in gesprek over wat al deze Messenger Apps met jullie doen. Welke problemen ervaar je? Voel je een afhankelijkheid ten opzichte van je telefoon? Kortom praat open en eerlijk met je naasten over dit soort zaken. Samen komen we eruit!

Schrijver: SPB